banner211

BELEDİYEYE VAN MÜNİT!

Van’daki kaldırımların araçlarla işgal edilmesi Van’da Büyükşehir ile Emniyet Müdürlüğü’ne karşı karşıya getirdi.

BELEDİYEYE VAN MÜNİT!

Van’daki kaldırımların araçlarla işgal edilmesi Van’da Büyükşehir ile Emniyet Müdürlüğü’na karşı karşıya getirdi. Şehrivan’ın gündeme taşıdığı kaldırım işgali konusunda tüm Van çözüm beklerken Büyükşehir’in “Ceza yetkimiz yok” şeklindeki açıklamasına Emniyet: “Belediye ceza kesemez. Buna izin vermeyiz!  Park sorununun İlimizde en önemli sorun olduğu muhakkaktır. Bu sorunun kalıcı çözümünün otoparklar yaparak vatandaşlara imkân sağlamak olduğu izahtan varestedir!” dedi... Açıklamada büyükşehir otobüslerinin halen ruhsatsız olduğunu da belirtilirken belediyeye kendi sorumluluğundaki işleri bile yapmıyorken farklı işleri konuşmasının doğru olmadığı göndermesi yapıldı.

 

Van’da son zamanlarda önü alınamaz hale gelen trafik çilesi ve otopark sorunu çözülmezken Şehrivan’ın defalarca gündeme getirdiği o sorun hakkında iki yetkili kurum karşılıkla açıklamalarla bir diğerine göndermelerde bulundu. Şehir merkezindeki kaldırımlara park etme alışkanlığı alışkanlık haline gelirken ne belediyenin ne emniyetin somut adım atmaması vatandaşı adeta isyan ettirmişti. Şehrivan’ın konu ile ilgili bilgisine başvurduğu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, daha önceden ceza kesme yetkisinin kendilerinde olmasına rağmen artık Emniyet Müdürlüğü’nde olduğunu ve kendilerine “Ceza kesmeyin” talimatı verildiğini açıklamıştı. Büyükşehir bu konuda topu Emniyet’e atarken, Şehrivan olarak konu gündeme geldiğinde bilgisine başvurmamıza rağmen gerekli açıklamayı yapmayan İl Emniyet Müdürlüğü gecikmeli de olsa konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Emniyet açıklamasında belediyeye: “İlimizdeki birçok kaldırımda bulunan masa, sandalye, teşhir malzemesi, kaldırımları ve yolları işgal eden tablacılar ile yollara açılan hendekler ve barikatlarla ilgili Belediyenin bu güne kadar yaptığı iş ve işlemler Van halkının bilmesi gereken, açıklanmaya muhtaç konular olarak önümüzde durmaktadır.” denildi.

 

EMNİYET ÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI Kİ!

Van Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Büro Amirliği geçtiğimiz günlerde gazetemizde yer alan kaldırımlara araçların park edilmesi haberi üzerine yazılı bir açıklamada bulundu. Haberde yer alan kaldırımların adeta otoparka dönüştürüldüğü ve bu konuda Belediyenin de yetkisi olmadığı konusunda topu Emniyet Müdürlüğü’ne atması ile ilgili söylemler üzerine yapılan açıklamada, “Bazı yayın organlarında  “Kaldırımda Yürümek Ne Haddimize” ve “Van’da Okul Servisleri Kampüsü Hizmete Girdi” başlıklarıyla yapılan haberlerde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlileri tarafından ilimizde yaşanan trafik sorunlarının İl Emniyet Müdürlüğünden kaynaklandığını ifade etmeleri üzerine Van halkının doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması zarureti doğmuştur.” Sözleriyle o iddialara dair cevaplara yer verildi.

 

EMNİYET BELEDİYENİN CEZA YETKİSİ OLMADIĞINI DOĞRULADI

Kentteki kaldırımlara park hususundaki sorunların yer verildiği haberde gazetemize konuşan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın da değindiği üzere belediyenin ceza kesme yetkisi bulunmadığı belirtilmiş, Emniyetin de ceza kesme ve işlem yetkisi olmasına rağmen işlem yapmadığı dile getirilmişti. Bu hususu mevzuatla birlikte açıklayan Emniyet Müdürlüğü, belediyenin bu konudaki yetkilerini şu şekilde ifade etti: “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nü trafik konusunda görevlendiren ve yetkilendiren mevzuat vardır. Bunlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış yönetmeliklerdir. Bu mevzuat incelendiğinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın temel görevinin şehirdeki ana trafik planının yapılması, bu plan doğrultusunda yollar, otoparklar vb. alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, insan ve yük taşıyan motorlu–motorsuz tüm araçların ruhsatlandırılması, yolların işaret ve levhalarının hazırlanıp takılması, karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda tedbir alınması ve denetlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi olduğu görülecektir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16.maddesinin (I) bendinde  “Yaya ve Taşıt yollarında, yayaların ve taşıtların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak’’ ifadeleri ile verilen görevden anlaşılacağı üzere, trafikteki araçlarla ilgili herhangi bir denetleme ve cezalandırma yetkisi bulunmamaktadır.”

 

VAN EMNİYETİ: GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR!

Gazetemize açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ceza yetkisi Emniyette omasına rağmen belediyenin işlem yapmadığı konusuna değinen Van Emniyet Müdrülüğü yetkilileri bu konuda belediyenin tavrını eleştirirken açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun trafik suçlarının cezalandırılmasına ilişkin 114.maddesinde ‘’Bu Kanunda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir.’’ hükmünde de belediyeye hiçbir yetki verilmemiştir. Mevzuatta durum böyleyken, Müdürlüğümüzün Belediyenin yasal olan bir yetkisini engelliyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.”

 

MASA SANDALYE DEĞİL ARAÇLAR SÖZ KONUSU!

Şehrivan’ın aynı haberde yer verdiği kaldırımların oto parka dönüşmesi dışında bazı işletmelerin masa sandalyeleri ile de işgal edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu konuda kendilerinin bir sorumluluğunun olmadığına değindi. Bu konuda Emniyet’i suçlayıca her hangi bir durum olmamasına rağmen açıklama gereği duyan kurum şu ifadelerle bu konuda da belediyeye gönderme yaptı: “Öte yandan aynı haberlerde geçen beyanlarda, kaldırımlar ve kaplama üzerine masa, sandalye vb. eşyaların konulmasından bahsedilerek, bu hususta Müdürlüğümüzün sorumlu tutulması, açıklamayı yapanların bilgisizliğinin; biliyorlarsa art niyetlerinin somut ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Zira, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 16/1 maddesi gereğince kaldırımlardaki ve kaplamalardaki araç ve yaya güvenliğini tehlikeye düşürecek araçlar dışındaki maddelerin engellenmesi ve kaldırılması Müdürlüğümüzün değil, Belediyenin görevidir.”

 

BELEDİYEYE HENDEKLİ GÖNDERME!

Van Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasındaki en önemli detaylardan birisi son zamanlarda gündeme gelen hendek kazma ve diğer eylemler oldu. Masa ve sandalyelerle kaldırımların işgal edilmesi ile ilgili değerlendirmede Van Büyükşehir Belediyesine hendekler ve işgaller ile ilgili sert bir gönderme yapılırken, belediyenin öncelikli olarak ilgilenmesi gereken konular arasında bunların yer aldığı belirtildi. Açıklamada: “İlimizdeki birçok kaldırımda bulunan masa, sandalye, teşhir malzemesi, kaldırımları ve yolları işgal eden tablacılar ile yollara açılan hendekler ve barikatlarla ilgili Belediyenin bu güne kadar yaptığı iş ve işlemler Van halkının bilmesi gereken, açıklanmaya muhtaç konular olarak önümüzde durmaktadır.” Denildi.

 

CEZA KESMEK ÇÖZÜM DEĞİL OTO PARK YAPIN!

Öte yandan belediye yetkililerinin ceza yetkisinin kendilerinde olmadığı gerekçesiyle yaptıkları savunmanın doğru olmadığına değinen Emniyet Müdürlüğü açıklamasında belediyeye bir de otopark konusunda göndermede bulunurken, çözümün sadece cezada olmadığına değindi. Van’da kesilen cezaları kalem kalem açıklayan yetkili isimler bu konuda şu ifadelere yer verdi: “Park sorununun İlimizde en önemli sorun olduğu muhakkaktır. Bu sorunun kalıcı çözümünün otoparklar yaparak vatandaşlara imkân sağlamak olduğu izahtan varestedir. Bu sorunun sadece cezalandırma ile çözüme kavuşturulması gibi bir tedbir de asla söz konusu olamaz. Eğer öyle olsa idi Emniyet Müdürlüğünün bugüne kadar tatbik ettiği cezalarla sonuç alınmış olunurdu. Nitekim, 2014 yılında 6239,2015 yılında 5485 sürücüye usulsüz parktan ceza tatbik edilmiş, 3418 araç çekilmiştir. Belediye yetkililerinin iddia ettiği gibi Müdürlüğümüz görevlilerinin usulsüz parklara müdahale etmemesi iddiasının bu bilgilerle tamamen gerçek dışı olduğu da ortaya çıkmaktadır.”

 

BELEDİYENİN TALEBİ YANLIŞTIR!

Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyesi yetkililerinin açıklamaları ile ceza yetkisinin kendilerine verilmesi gibi bir imada bulunduğunu belirtirken bu yaklaşımın doğru olmadığı belirtildi. Bu konuda belediyenin hiç kimseye ceza kesmesine müsade etmeyeceklerini belirten Emniyet Müdürlüğü yetkilileri açıklamada konuyla ilgili olarak: “Belediye yetkililerinin bu açıklamaların arkasındaki niyetlerinin ceza tatbik etme yetkisinin kendilerinde olması gibi yasalara aykırı bir talep doğrultusunda kamuoyu oluşturmak olduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız özellikle bilmesi gerekir ki, mevzuata göre trafik suçları ile ilgili olarak belediye yetkilileri hiçbir şekilde ceza tatbik edemezler. Daha açık ifadeyle, hatalı parklarla veya diğer trafik ihlalleri ile ilgili araçlara, sürücülere ve yayalara ceza tatbik edemezler. Müdürlüğümüz bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yazılı olarak uyarmış olup, bu husus bugün de güncelliğini muhafaza etmektedir. Belediye görevlilerinin trafik ihlalleri ile ilgili olarak araçlara, sürücülere ve yayalara ceza tatbik etmelerine kesinlikle izin verilmeyecek, buna tevessül etmeleri halinde haklarında derhal yasal işlem yapılacaktır.” Denildi.

 

“ÖNCE RUHSATLARI YAPIN!”

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri açıklamada bir de çarpıcı bir durumu dile getirirken büyükşehirin yeni otobüslerinin ruhsatsız olduğunu belirtti. Belediyenin bu noktada adeta korsana göz yumduğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öte yandan, mevzuatta Belediyeye verilen toplu taşıma araçlarının ruhsatlandırılması hususunun henüz tamamlanmadığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.08.2015 tarihinde Müdürlüğümüze hitaben yazdığı yazıda  “…V4 Yetki Belgesi bedeli olan 5.000.00TL’nin düşürülme talebi Van Büyükşehir Belediye Meclisi ile komisyonlarında çalışmalar devam ettiğinden 30.08.2015 olan müracaat tarihinin 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” şeklindeki ifadeyle bildirilmiştir. İlimizde toplu taşıma görevi yürüten araçların ruhsatlarının bulunmadığı yukarıda belirtilen yazıda açıkça görülmektedir. Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesinin (p) bendi ile “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.’’  şeklinde düzenlenen yasal görev ve sorumluluklarını henüz yerine getirmediğini kendi yazısı ile ortaya koyarken, Müdürlüğümüzün korsan araçlara göz yumduğu iddiaları komik olmaktan öteye geçmemektedir.”

 

EMNİYET BELEDİYEYİ GÖREVE DAVET ETTİ!

Bu konuda Van Büyükşehir Belediyesi’ne bir de çağrı yapan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: “Zira, Belediyenin görevini yapmamasından dolayı bugün itibariyle ilimizde toplu taşıma araçlarından hangisinin ruhsatlı, hangisinin ruhsatsız olduğu tespit edilememektedir. Başka bir ifadeyle ilimizdeki toplu taşıma araçlarının tamamı belediyenin henüz ruhsatlandırma görevini tamamlayamadığından dolayı ruhsatsız durumdadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığını bu konudaki yasal sorumluluğunu yerine getirmesi için göreve davet ediyoruz.” Dedi.

 

“BÜYÜKŞEHİR YASAL GÖREVİNİ BİLE YAPMIYORKEN...”

Açıklamanın son bölümünde büyükşehir belediyesine yönelik bir eleştiriye de yer verildi: “Yukarıdaki bilgilerden de görüleceği üzere ilimizdeki trafik sorunlarının oluşmasında Emniyet Müdürlüğümüzün görevini yapmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Tam tersine, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yasalarla kendine verilen görevleri yerine getirmemesi ve Müdürlüğümüzle işbirliğinden ısrarla kaçınması, sorunun temel kaynağını oluşturmaktadır. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yasalarla kendisine verilen görevleri yapmıyorken, yasalarla kendisinde olmayan bir yetkiyi kullanmaya kalkışmasını da her türlü iyi hizmete layık Van halkının takdirine bırakmaktayız.”

 

BÜYÜKŞEHİR NE DEMİŞTİ?

Gazetemize Şehrivan’a konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Selim Bozyiğit, araç işgalinin önüne geçilmesi için geçen yıl ulaşım daire başkanlığı ile ortak çalışma yaparak sokak ve caddeleri temizlediklerini kaydetmişti. Bozyiğit Emniyet’in sert açıklama ile cevap verdiği o iddiaları gazetemiz aracılığı ile şöyle dile getirmişti, “Ancak emniyet genel müdürlüğünün ulaşım daire başkanlığına gönderdiği bir yazı var. Yazıda diyor ki ‘Sen araçlara karışamazsın. Ceza yazamazsın’ Eskiden biz plakayı emniyete gönderirdik, emniyette bize aracın bilgilerini gönderirdi. Bizde gerekli cezai işlemi başlatırdık. Ama şimdi emniyet bize ‘Sen karışamazsın’ diyor. Biz artık hiçbir şekilde karışamıyoruz. Ceza yazmak istediğimizde emniyet karışmayın diyor. Yalnızca park ederken yakalarsak kabahatler kanununa göre ceza yazabiliriz. Park edip gittiği zamanda plakaya ceza yazamıyoruz. Çünkü öyle bir yetkimiz yok. Yazma yetkisi emniyettedir. Zabıtanın trafik birimi de karışamıyor. Emniyet ‘Karışırsanız sizi mahkemeye veririm’ dedi ve mahkemeye de verdi. Biz her ne kadar kaldırımları temiz tutmaya çalışsak da araçlara kaldırım kenarlarına park edince kaldırım işgali gibi bir durum söz konusu oluyor. Park eden araçlar dışında bütün çalışmaları yapıyoruz ama o araçlar orada durunca yaptığımız çalışma görünmüyor. Belediye araçlara müdahale edemiyor hiçbir şekilde.”

 

 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2015, 10:25
YORUM EKLE