Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ağustos 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar

23 Ağustos 2022 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ağustos 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Ağustos 2022 Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2018/36546 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/18178 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/20170 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/39033 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE