banner290

DSİ Van'da Bekçi alımı yapacağını duyurdu! İşte başvuru tarihi ve şartları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, DSİ Van'da sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Bekçi (2) alımı yapacağını duyurdu.

DSİ Van'da Bekçi alımı yapacağını duyurdu! İşte başvuru tarihi ve şartları

Resmi Gazete’de yayımlanan İlana göre, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere DSİ Van ve 20 ilde 50 kadroya Bekçi alımı yapacağını duyurdu.

DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecek. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek. İlan 5 gün yayında kalacak.

DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;

- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

- Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

- Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

- Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.

- Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.

- Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
DSİ
DSİ - 3 hafta Önce

ŞAMRAN, AKKÖPRÜ, KURUBAŞ EN BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞEHİRDEKİ ONLARCA DERE, KANAL VE ARK TEMİZLENSİN ARTIK. BAKIM, ONARIM VE YENİLEME GEREKENLERDE BU ÇALIŞMALAR YAPILSIN.