banner254

Elektrik, su, telefon ve internet aboneleri dikkat! 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

TBMM Genel Kurulunda Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Böylece elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibi, elektronik ortamda yapılacak.

Elektrik, su, telefon ve internet aboneleri dikkat!  1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

27 maddeden oluşan kanunla; abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takip usulü düzenlenmiş, icra ve iflas kanununda yer alan konkordato hükümleri revize edilirken, zorunlu arabuluculuğu kapsamı genişletildi ve icra ve iflas sistemi ile ilgili bazı iyileştirmeler yapıldı.

 

İŞLEMLER MTS ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

 

İcra dairelerine gelen yıllık yaklaşık 8 milyon takibin 3,5 milyonu abonelik sözleşmesinden kaynaklanan takiplerden oluşuyor.  Kanunla,  abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinin haciz aşamasına kadar olan işlemlerinin icra dairesine gelinmeden UYAP ve PTT entegrasyonu ile oluşturulan Merkezi Takip Sistemi MTS üzerinden yürütülmesine imkan tanıyan elektronik bir takip usulü getirildi.  Sistem, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren açılacak.

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmesinden kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarını kapsayan takip usulü, avukatın girdiği bilgileri imzalamasının ardından başlayacak. Sistem tarafından hazırlanacak olan ödeme emri icra dairesi aracı kılınmaksızın borçluya PTT marifetiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilecek.

 

ÖDEMENİN ARDINDAN SİSTEM DOSYAYI KAPATIYOR

 

Sistemde, ödeme yapacak borçlu, güncel borç miktarını sistemden kontrol ederek alacaklıya ait ve MTS ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına kolaylıkla ödeyebiliyor ve ödeme üzerine dosya kapatılıyor. Yasayla; hizmet basit, hızlı ve ucuz bir şekilde yapılarak vatandaş memnuniyeti artarken, harçlar sadeleştirilerek peşin olarak tahsil ediliyor, icra dairelerindeki olumsuz görüntüler oluşmuyor ve takip, kamu ve avukatlık giderleri azaltıyor.

 

KONKORDATO YASASINDA DEĞİŞİKLİK

 

15 Mart 2018’de yürürlüğe giren yeni konkordato hükümlerinin uygulanması sırasında bazı aksaklıkların yaşandığı ve  özellikle konkordatoya başvuru öncesinde borçlunun mali durumunu ortaya koyması gereken finansal analiz raporlarının gerçeği yansıtma tespit edilmesi üzerine yasada değişik yapılması öngörüldü. Yapılan değişiklikle, ibraz edilmesi gereken raporun, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanması hükme bağlandı ve konkordato sürecinde üç komiser görevlendirilmesi halinde bunlardan birinin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve sorumlu denetçi olarak onaylanmış bağımsız denetçiler arasından seçilmesi kararlaştırıldı.

 

ARABULUCULULUĞUN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

 

Mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde azaltan alternatif çözüm yolu Arabuluculuk Uygulaması’nda da kapsam genişletildi. 1 Ocak 2018’de iş mahkemelerinin zorunlu hale getirilen ve yaklaşık 11 ayda yüzde 67 başarı oranıyla 206 bin iş uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturuldu.  Az masraflı ve kısa süreli çözüm yollarıyla tarafların masadan anlaşarak, mutlu kalktığı uygulama sayesinde yargının yükü de önemli ölçüde azaldı. 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 192 bin iş davası açılırken, 2018 yılının aynı döneminde açılan dava sayısı 67 bine düştü. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, bir kısım ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk usulü getirilerek, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartı olarak kabul edilecek.

 

 

 

HABER7

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 15:06
YORUM EKLE