banner290

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge! İşte alınan kararlar...

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge! İşte alınan kararlar...

Türkiye tam normalleşmeye adım adım geçiyor. İçişleri Bakanlığı milyonlarca kişinin merakla beklediği detayları açıkaldı.

ALINAN KARARLARDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

BAKANLIKLTAN 81 İLE YENİ GENELHE

İŞTE ALINAN KARARLARIN TAMAMI

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığınyayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafekurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve SağlıkBakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesindealınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021­17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanankısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde “kademeli normalleşme”süreci yürütülmektedir.Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârcayaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispidüşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması veivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmekönümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri,Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak;kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabıkapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağaçıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ilebuna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma veşehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafekurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı içinbelirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.1­ Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir

2.2­ Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren faaliyet göstereceklerdir.

2.3­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarınauyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme­içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynımasada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

2.4­ Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunlarınoynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

2.5­ Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri;ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­kapanış saatleri çerçevesindefaaliyetgösterebilecektir.

2.6­ Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzikyayınları(canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’ekadar yapılabilecektir.

2.7­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı,piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren kaldırılacaktır.

2.8­ Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olanişyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahilolmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmayacaktır.

3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmişkural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

3.1­ STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahilgeniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açıkalanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.

3.2­ Nikah ve Düğün merasimlerinde;­ Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.­ Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun,dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiyekararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun,dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.­ Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yerbulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.­ Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibarensokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.­ Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonraizin verilecektir.

3.3­Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalıalanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik,maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.

4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maskeve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1­ 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındakiyolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

4.2­ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarınıkullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

5.1­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarınauyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili Genelgelerimizle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına sonverilecektir.

5.2­ Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafekuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasısağlanacaktır.

5.3­ İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

6.1­ Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarındahalihazırda uygulanmakta olan 10.00­16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibarennormal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ileöğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER

7.1­ Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgemizlegetirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişiklikler hayata geçirilecektir;­ Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde buülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerinülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.­ Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelikzorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testininnegatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise SağlıkBakanlığı COVİD­19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.­ Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinayaalınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir.Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslarValiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.

7.2­ Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyenvatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek vetest sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.

8. GENEL ESASLAR

8.1­ Valilik ve Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyetalanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dairbilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

8.2­ Gerek Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindebelirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kollukkuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviyeedilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilecektir.

8.3­ Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallarauymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklardaısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekliidari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçeUmumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi vemağduriyete neden olunmaması hususunda;Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

HABER7

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER