banner290

Kabine yarın toplanıyor! İşte masaya yatırılacak konular

Kamuda görev yapan yaklaşık 550 bin sözleşmeli memurun 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili tasarı pazartesi günü kabinede ele alınacak. Tasarı Erdoğan’a sunulacak ve son karar verilerek Meclis’e getirilecek. Geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

Kabine yarın toplanıyor! İşte masaya yatırılacak konular

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili taslak tamamlandı ve pazartesi günü kabine toplantısında ele alınacak. Faruk Erdem bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak taslak ile ilgili detaylara yer verdi:

-Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4 . maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak.

-Sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

-Hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

5393 sayılı yasanın söz konusu maddesi belediyedeki sözleşmelileri şöyle tarif ediyor: 

"Söz konusu Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.

Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır." 

Böylece belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen memurlar bu çerçevede değerlendirilecek.

Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4B'li olanların kadroya alınması bekleniyor. 

İNTERNET HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER