RAHMET MEVSİMİ

Öyle muazzam aylara ve günlere adım atıldı ki ruhlar muhabbetle nuş eylemeye hazırlanıyor…

RAHMET MEVSİMİ

Öyle muazzam aylara ve günlere adım atıldı ki ruhlar muhabbetle nuş eylemeye hazırlanıyor…

 

Öyle rahmetli aylar ki, fırsat ayları. .Bin bir günahı, hatayı telafi edip Nasuh tevbeleriyle iman tazeleme ayları… Ulaştırana hamd olsun… Kamerî takvim aylarının yedincisi olan Receb, aynı zamanda "üç aylar"ın ilkidir.

 

Ve ay ekim ayı. İstiğfar tohumlarına pişmanlık gözyaşlarını karıştırıp toprağa verme zamanı... Rahmet yağmurları tohumları nasılda yeşertecek. Tohumlar Şaban'da ne de güzel sulanacak. .Hasat zamanı Ramazan, yeşerenleri hakikat lezzetiyle verecek. Günahlardan, hatalardan af dilemesini bilen gönüller ne nasipdar olacak. Rahman ve Rahim olan beklemekte. Zira recep, Onun (cc) ayı. Akıtmak gerek pişmanlık gözyaşlarını biran evvel. Dönüş yapmak gerek…

Yaradana yakınlığı arttırmak adına dünyevi emelleri rafa kaldırıp amellere daha fazla sarılmak gerek…

 

Seyyid Abdülkadir Geylani Hz.lerinin buyurduğu gibi:

"Günah elbisenizi tevbe suyuyla yıkayınız..."

 

Ne çok ihtiyacımız var hakikat yıkanışına.

Öyleyse mühim ayların idrakine vararak tevbe suyuyla biran önce yıkamaya bakmalı günahları, hataları. .Yaradan ne de güzel bahşeylemiş kullarına. Bire onların, ona yüzlerin, yüze milyon sevapların verildiği bu üç aylar ne de büyük nimet!

 

Tutulan her bir oruç hangi günahlara kefaret olacak kim bilir…

Ya edilen istiğfarlar, pişmanlık yakarışları nasılda kurbiyet sağlayacak Yaradana…

Verilen sadakalar cehennemden uzaklaşmanın müjdelerini verecek hâdisler ışığında.

 

"Her kim Receb'de sadaka verirse, Allah (c.c.)'u

Teâlâ onu yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar (beşyüz sene), onu cehennemden uzaklaştırır." "Hadis'i Şerif, (Abdûlkadir Geylani, Gunye,1/325, Nüzhetü'l mecalis,1/141)

 

Ve takvimler Receb'in 27.gecesini gösterecek...

 

Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselâmın rehberliğinde Efendimizin (Sav) Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâ'ya, oradan semaya, yüce âlemlere, İlâhî huzura yükselişi yâd edilecek..Leyl-i Miraç. Miracın kutlu olsun Ya Âlemlere Rahmet (sav)…

İlâhî huzura yükseliş ardından gelen 3 büyük müjde kullara…

 

- Ümmetinden Allah’a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği.

- Beş vakit namaz.

- Bakara Suresi’nin son iki ayeti. (Müslim, Tirmizî, Nesaî, Suyutî)

 

Müjdelerin arasından gönlün ufuklarına bir âyet inmekte…

"…Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi1)

 

Yapılan her bir tevbeyle iman bahçesinde solup kurumaya yüz tutmuş ne varsa nasılda yeşerecek… Yeşertmeye çalışmalı. Ve ekim ayı geçmeden biran evvel tohumları serpmeli toprağa. Bunun ferahnakıyla karşılamalı Şaban-ı Şerifi…

 

Ey hayrı, bereketi beraberinde getiren Şaban! Ameller sende yükselir Âlemlerin Sahibine (cc). Günahlar, hatalar silinir seninle…

Senin deminde saklı Beraat leyline varmak cümlenin niyazıdır...

Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" (İbn Mace)

 

Ya Âhkemul Hâkimin!

Ya Kullarını affetmeyi çok seven...

Duamız Fahri Kâinatın (Sav) diliyle; "Allah'ım! Recep ve Sabanı mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır…

 

Tevbe tesbihlerini arttırmaya, kapının dilencisi kimliğiyle yalvar yakar affı dilemeye, masivadan sıyrılışa, ona (cc) yönelişe, birin binlere karşılık verildiği bu rahmet aylarını ihya etmekten gafil olmamalı… Tevbesiz geçen her saniye aleyhimize. Edilen her bir istiğfar, tutulan her bir oruç, okunan her bir âyet, yapılan her bir sünnet şahitliğe. Tevbeden kurbiyete... İstiğfardan arınışa… Ondan (cc) yine Ona (cc)...

Vuslatı gerçekleştirmeye çalışmalı…

 

En mühimlerden…

Şaban-ı Şerifin sahibine  (Sav)bolca salatû selam getirmeyi de unutmamalı…

Elveda derken Şaban-ı Şerife; Bin aydan hayırlı olan ayı coşkuyla karşılamalı, tâzim etmeli…

 

"Merhaba Ey Şehri Ramazan Merhaba... Ehlen ve sehlen Merhaba"

 

Ve hakikat bahçelerinde yeşerenleri hasat etme demi… Ay ümmetin ayı. Ay mağfiret ayı. Ramazan ümmete dost…

 

Hoş geldin rahmet ayı. Gelişinle cennet kapıları açılıp cehennem kapıları kapanır. Gelişinle cehennemlik birçok can Azad olur… Ve şeytan zincirlere vurulur. .Başın rahmet ortan mağfiret sonun ise cehennemden kurtuluştur inşallah. Kelime-i şehadetler daha bir içten çekilmeli. Estağfurullah el-azim ve etubû ileykler daim olmalı dillerde. Gönüller binler Hatim indirmeli… Olabildiğince edep ahvali takılıp ta'zîmi elden bırakmamalı...

 

Adım adım ilerlemeli Leyle-i Kadre. Kadrin kıymetini bilenlerle oturup kalkmalı. Ehli gönüllerle aramalı gizli olan geceyi. Her geceyi kadir bilip ehemmiyet vermeli…

 

Tefekkurler derinleşmeli… Bedenen tutulan orucun lezzeti maneviyatta aranmalı ve hissedilmeli. İndirilen hatimler, okunan ayetler yeryüzünü aşkın en güzel rengiyle boyamalı…

 

Selam olsun çakıl taşları arasındaki pırlantaları keşfedenlere, selam olsun kadri âlâların kadrine kıymet verenlere...

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2017, 09:50
YORUM EKLE