banner254

TBMM'de resmen kabul edildi! 1 Ocak 2021'de zorunlu olacak

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümünde yer alan 9 madde kabul edildi. Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak.

TBMM'de resmen kabul edildi! 1 Ocak 2021'de zorunlu olacak

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak

 

Kabul edilen maddelere göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak.

 

Teklifle, üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin bireysel olarak  atık toplama faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma  yükümlülüğü zorunlu olmaktan çıkarılıyor.

 

Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz  araçlarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 100 lira, bin ile 5  bin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 10  lira ceza verilecek.

 

Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı  tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak.

 

Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya  sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen  satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10  lira idari para cezası verilecek.

 

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlar için belirlenen  koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara, Doğa Koruma ve Milli  Parklar Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatı birimlerince idari yaptırım  uygulanacak.

 

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır  atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine,  kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI

 

Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 15 kuruş, lastik,  akümülatör, piller ve araç bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel  yağ, elektrikli ve elektronik eşya (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabı ve  soğutucular gibi beyaz eşyalar) piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan belirtilen  miktarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

 

Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün,  malzemenin, eşyanın ithalatıyla birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım  katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecek. Listedeki tutarlar, her yıl bir önceki  yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.  Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olacak.

 

1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla,  belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden  itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış  noktaları, depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacak.

 

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre  kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya  veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az  olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon  aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek.

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına,  "otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel  Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez,  ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak", "otoyollarda yaban hayvanlarından  kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak" ve  "karayollarına yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu  bölgelerde uyarıcı levhalar koymak" ekleniyor.

 

GÖRÜŞMELERDEN

 

Partisinin değişiklik önergesi üzerinde söz alan HDP İzmir  Milletvekili Murat Çepni, "Bu hükümet aynı zamanda şöyle bir ikiyüzlülük ortaya  koyuyor: Ağaç dikme şampiyonu olduğunu söylüyor, aynı hükümet Dersim'de güvenlik  gerekçesiyle ormanları yakıyor." ifadelerini kullandı.

 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çepni'nin sözlerinin haksız  ithamlar barındırdığını, ayrıca "Dersim" olarak anılan ilin adının Tunceli  olduğunu vurguladı.

 

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Tunceli'nin, Türkiye'nin  81 ilinden biri olduğunu anımsattı.

 

Yerinden söz alan HDP'li Çepni, "Biz Tunceli'ye 'Dersim' diyoruz. Bu,  Dersim halklarının verdiği isimdir." diye konuştu.

 

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, İçtüzük'te yapılan  değişiklik uyarınca, idari yapı ile ilgili tanımlamalarda Anayasa ve mevzuattaki  ifadeler dışına çıkılamayacağının karara bağlandığını anımsatarak, "Türkiye'nin  idari yapısında 81 vilayetinin isimleri bellidir. Buna aykırı, bundan farklı bir  isimlendirmeyi yapmak doğru değildir." uyarısında bulundu.

 

Mustafa Şentop, teklifin 9. maddesinin kabul edilmesinden sonra  birleşime ara verdi. Şentop, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine,  birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

 

KAYNAK: HABER7

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 08:24
YORUM EKLE