banner211

TEKEL BİNASI SATILDI

Mülkiyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olan eski Tekel binası arsası TTA Gayrimenkul A.Ş. tarafından pazarlık usulü ile Üçkardeşler Gıda Nakliye Taahhüt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı

TEKEL BİNASI SATILDI

Van'da Cumhuriyet sonrası yapılan sivil mimari örneklerinden olan ve ayakta kalan  tek tarihi bina olma özelliğini taşıyan, Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2006 yılında tescili yapılarak koruma altına alınan Tekel binası satılarak bütün spekülasyonlara nokta konuldu.

 

EN YÜKSEK TEKLİF ÜÇKARDEŞLER A.Ş'DEN

İpekyolu Bahçıvan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, üzerinde 1061 ada;  69 no.lu parselde bulunan 308,90 m² yüzölçümlü eski Tekel binası ve   70 no.lu parselde yer alan 1.395,65 m² yüzölçümlü (Ticaret ve Resmi Kurum Alanı imarlı) taşınmazlar üzerindeki binalar ve müştemilatı ile birlikte bir bütün halinde satışı gerçekleştirildi. Tekel bina ve arsası ihale görüşmelerinde en yüksek teklifi 11.650.000- TL ile veren Üçkardeşler Gıda Nakliye Taahhüt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin oldu. Şirket van'da inşaat, yapım, yıkım, restorasyon, hafriyat, peyzaj, altyapı, üstyapı, kanalizasyon işleri yapıyor.  Şirketin Tekel binası ile ilgili çalışmalara başlaması bekleniyor.

 

11 MİLYORN 650 BİN TL'YE SATILDI

Eski Tekel binası ve iki parçadan oluşan arsasının ihalesi Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TT Gayrimenkul A.Ş. tarafından ile Ankara'da gerçekleştirildi. Van'ın en merkezi ve ticari yoğunluğun en yüksek olduğu yerde bulunan. Tekel binası ve arsası uzun yıllar sonra özelleştirilmiş oldu.  Tekel binsı ve parselini 11.650.000- TL   satın alan  Üçkardeşler Gıda Nakliye Taahhüt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin  binayı ve alanını turistik ve kültürel amaçlı değerlendirmesi bekleniyor.  

 

VAN'IN MARKA İŞLETMESİ OLABİLİR

Tekel binasını satın alan şirketin  bina ve  arsasını  kültürel ve turistik amaçlı işletme olarak değerlendirebileceğini  kaydeden Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr.Şahabettin Öztürk Vansesi Gazetesi'ne yaptığı açıklamada,  "Satın  alan   şirkete  hayırlı olsun. Tekel kentin en merkezi yerinde bulunan Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescili yapılmış tarihi yapıdır.   Binaya kuruldan izin alınmadan dokunulmaz,  Özelleştirme yoluyla binayı alarak sahibi olan şirketin ne yapacağını bilemiyorum. Ancak Tekel binası için öncelikle yenileme projesi hazırlaması gerekiyor. Restorasyon projesi ile birlikte arka bölümde olan beton binalar yıkılarak  Tekel binasının  yapımında kullanılan orijinal kum taşı  kullanılarak  binanın yapısıyla   bütünleşen  yeni eklemeler  yapılabilir.  Tekel  binası ve bahçesi yerel lezzetlerinin sunulduğu çok şık elit bir lokanta  kahve, çay içilebilecek, sohbet edilebilecek kültürel ve turistik  işletme  markası olabilir.  Binanın yanında açık alanının bulunması büyük avantajdır. Van şehir merkezinde tarihi yapısı yanında hizmet kalitesine sahip elit bir işletmeninyerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi göreceği düşüncesindeyim. Belirttiğim gibi Tekel binası ve parseli kültürel ve turistik amaçlı kullanmaya çok uygundur" dedi.

 

1952 YILINDA YAPILDI

Eski Tekel binası 1952 yılında inşa edilmiş. Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2006 yılında tescili yapılmış. Tescil ile birlikte kurul izini olmadan eski Tekel binası yıkılamaz,  binada her hangi bir tadilat yapılamaz.   Bina  yanında depo,  6 adet mesken (Tekel Lojmanları) mevcut iken 1989 yılında yapıların büyük bir bölümü yıkılmış. Van Belediye Meclisinin onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Planında; Tekel binası alanı Resmi Kurum Alanı olarak işlenmiş.

 

MİMARİSİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açık artırma usulüyle satılan eski Tekel binasında mimari  değişikliğe, onarıma gidilemeyeceğini belirten van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri,  " Kurul tarafından tescili yapılarak koruma altına alınan iki katlı, kesme taş Tekel binasını satın alan şirket binanın mimarisini değiştiremez. Aynı zamanda kurulun izni olmadan binanın iç ve dış kısımda hiçbir tadilat yapamaz "  şeklinde açıklamada bulundu.

 

TARİHÇESİ

Tekel binası 1918 sonrası Bağlar mevki denilen bugünkü şehir merkezinin bulunduğu alanda şekillenmeye başlayan yeni Van'ın erken  Cumhuriyet   dönemi sivil mimari   yapılarındandır. 1952 yıllarda  yapılan bina İnhisar, daha  sonra  Tekel ismiyle  işlevini  sürdürdü. Kum taşı ile yapılan Tekel binasının  yapımında  Artvinli taş ustaları çalıştı.


KAYNAK-VANSESİ GAZATESİ-Cengiz SİYAHTAŞ

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2015, 14:15
YORUM EKLE