Üniversitelerde disiplin düzenlemesi! Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek

Hükümet, bilim yuvası üniversitelerde terör estiren, huzuru kaçıran öğrencilerle ilgili yeni tedbirlerin alınması için çalışıyor. Bunun için öğrencilerle ilgili soruşturma açma yetkisi tek elde toplanacak, tek yetkili rektör olacak.

Üniversitelerde disiplin düzenlemesi! Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek

Mevcut Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Yönetmeliği'nin 12. maddesine göre, bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkili.

REKTÖRLER SORUMLU OLACAK

Daha önce yönetmelikte yer alan 'müşterek alan ve mekanlarda toplu öğrenci eylemleri iye ilgili üniversite rektörlerinin sorumlu olacağı' maddesi Danıştay 8. Dairesi tarafından 2020 tarihinde iptal edilmişti. Yapılacak yeni düzenleme ile öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması açmada tek yetkili kişi rektör olacak.

DEĞİŞİKLİKLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Danıştay kararında düzenlemenin YÖK Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Yeni düzenleme yönetmelikte değil YÖK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle hayata geçirilecek. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'ne göre rektör, üniversitede gerektiği zaman güvenlik önlemleri alınmasıyla sorumlu. Rektör ancak izin verirse üniversitedeki olaylara kolluk güçleri müdahale edebiliyor. Yeni yetkiyle rektörlere kolluk güçlerini üniversite kampüslerine sokma yetkisinin yanı sıra öğrencilere soruşturma açma yetkisi de verilmiş olacak.

"EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemlere dikkat çekerek, "Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. Bu sorunları da kendi mecrası içerisinde en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. Öğrenci, ilim, irfan, hikmet için gelecek. Bunun dışında asla" ifadelerini kullanmıştı.

SABAH

YORUM EKLE