banner290

Van İpekyolu Belediyesi, personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Van İpekyolu Belediyesi, 1 adet Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Van İpekyolu Belediyesi, personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve eğitim durumu belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A.GENEL ŞARTLAR

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

3. Atanacağı pozisyon itibariyle Tablo 1’de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikten muaf tutulmuş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

2. Avukatlık staj süresi hariç en az iki (2) yıl mesleki tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,

3. Varsa son iki yıla ait KPSS sonuç belgesi.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAV

Adayların.13.12.2021 -17.12.2021 tarihleri arasında saat 16.00’a kadar başvuru dilekçesi, Avukatlık Ruhsatnamesi, Özgeçmiş, İkametgâh Belgesi, Diploma Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belgeleri  ([email protected]) adresine göndermeleri gerekmektedir. Tarafımıza gönderilen  maillerin ulaşıp /ulaşmadığı teyidi için 444 71 60-3060-1166 numaralardan öğrenilebilinir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müracaatlar değerlendirmeye tabi tutularak, başvuru sahipleri mülakat (sözlü) sınavına çağırılacaktır.

Mülakata çağırılacak adaylar Belediyemizin resmi internet adresinde (https://www.ipekyolu.bel.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan, tebliğ niteliğinde kabul edilecek olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat (sözlü) sınavı asil ve yedek olarak kazanan adayların isimleri

belediyemizin resmi internet adresinde (https://www.ipekyolu.bel.tr/) ilan edilecektir.

SÖZLEŞME YAPILACAK ADAYDAN İSTENECEK BELGELER

1- Adli ve arşiv sicil kaydı belgesi

2- Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tam

teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu)

3- Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya muaf tutulduğuna dair belge 4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- İkametgâh belgesi

6- Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

7- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

8- Baro kayıt belgesi

9- Baro tarafından verilecek disiplin cezası bulunmadığını gösterir belge,

10- En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belge

11- Avukatlık Ruhsatnamesi

12- Varsa son iki yıla ait KPSS sonuç belgesi.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021, 08:10
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kosovanli
Kosovanli - 1 yıl Önce

Pehh nasıl o avukat ücretini ödeyecekler o kadar çok alım niyedir ne gerek vardi

MağdurVanlı
MağdurVanlı - 1 yıl Önce

Vanda adaleti yerine getirecek

Mithat demir
Mithat demir - 1 yıl Önce

İtfayeci

Erhan aslan
Erhan aslan - 1 yıl Önce

Ben işsizim 10 engelli yım evde çalışan yok zor geciniyoruz evimiz de

SIRADAKİ HABER