Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yer seçimi ve saha araştırması yapıldı!

Van’da Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulması için yoğun bir çaba harcayan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın çabaları sonuç vermiş, 07.04.2022 tarihli 31802 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması kararlaştırılmıştı. Yapılan hazırlıklar neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden bir heyet Van’a gelerek yer seçimi amacıyla saha incelemesi yaparak, çeşitli temaslarda bulundu.

Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yer seçimi ve saha araştırması yapıldı!

ŞEHRİVAN HABER/ Van’da Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulması konusunda ilk günden bu yana sürecin yakın takipçisi olan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın çabaları sonuç vermiş, 07.04.2022 tarihli 31802 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kuruluş kararı yayınlanmıştı.

ENSTİTÜ İÇİN YER SEÇİMİ VE SAHA ARAŞTIRMASI YAPILDI

Yapılan hazırlıklar neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden bir heyet Van’a gelerek yer seçimi amacıyla saha incelemesi yaparak, çeşitli temaslarda bulundu. TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, Daire Başkanları Hakan Nalbantoğlu ve Suat Yılmaz’ın yer aldığı Bakanlık heyeti, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel ve YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ile birlikte alternatif arazileri yerinde değerlendirdi. İki günlük saha çalışması sonucunda tekrar Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile bir araya gelen Bakanlık heyeti durum değerlendirmesi yaparak Ankara’ya döndü.

MİLLETVEKİLİ ARVAS: VAN TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ IŞIK TUTACAK VE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaptığı değerlendirmede Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün niteliği bakımından Cumhuriyet tarihimizin en önemli yatırımlarından biri olduğunu ifade ederek, enstitünün sadece Van’a değil kuruluş yapısı gereği Ağrı, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerine de hizmet vereceğini söyledi. Van Gölü Havzası, Zap Havzası ve bölgedeki küçükbaş hayvan popülasyonu ve mera imkânlarını değerlendirmek, hayvancılıkta verimliliği, üretimi artırmak ve çeşitlendirmek, bitkisel üretim, su ürünleri konularında araştırma yapmak gibi bütün bu çalışmalara Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü ışık tutacak ve katma değer sağlayacaktır. Van, Ağrı, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerine de hitap edecek Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bünyesinde hayvansal, bitkisel, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, su ürünleri, çayır-mera ve yem bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler ile eğitim ve yayım bölümleri yer almaktadır

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK YENİLİKLER SUNACAK VE TARIMSAL KALKINMAYI ÖNCELEYECEKTİR

 Kuruluş yapısı bakımından güçlü bir şekilde planlanan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü bölgede tarımı modernleştirecek, çiftçilere yönelik yenilikler sunacak ve tarımsal kalkınmayı önceleyecektir. Tarımsal fayda ile birlikte ekonomik ve sosyal açıdan da bölgemize katma değer sağlayacak Tarımsal Araştırma Enstitüsü inşallah kuruluşundan itibaren tüm paydaşlarla iş birliği içinde araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütecektir. Enstitünün yapacağı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte bölgeye özgü ıslah çalışmaları yapılacak ve farklı gen kaynakları oluşturulacaktır. Bütün bunlarla birlikte ilimizin lokomotif sektörü olan tarım ve hayvancılık alanında ürün çeşidi artacak, verim yükselecek, toprak bereketlenecek, sertifikalı tohumculuk yaygınlaşacak ve çiftçilerimizin geliri bereketlenecektir. Bütün bunlara imkan sağlayacak stratejik bir yatırım olan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kurulmasına olur veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu çabamıza destek veren Tarım ve Orman Bakanlarımıza, TAGEM Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyor, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün tekrar İlimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE