banner211

Van’da İŞKUR işçilerine 1500 kontenjan

Van Milletvekili Bilici yeni torba yasa ile ilgili önemli maddeleri paylaştı:

Van’da İŞKUR işçilerine 1500 kontenjan

Van Milletvekili Bilici yeni torba yasa ile ilgili önemli maddeleri paylaştı:

Vergi ve SGK’ya yapılandırma, Taşeron yeni haklar!

Van’da uzun zamandır konuşulan ve torba yasada yer alması için birçok kesimden çağrı yapılan vergi terkininde Van’a bir ayrıcalık çıkmadı. Kentteki bazı STK ve siyasetçinin girişimine rağmen Van’ın vergi borçlarında terkin yapılmazken Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi vergi ve SGK borçlarında bir yapılanmaya gidildi. Torba yasanın meclisten geçmesi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının ardından bir açıklama ile torba kanunu değerlendiren Ak Parti Van Milletvekili Bilici, torba yasanın toplumsal bir beklentiyi karşıladığına vurgu yaptı. Bilici İŞKUR işçileri ile ilgili de yapılan düzenleme ile ilgili bazı bilgileri Şehrivan aracılığı ile paylaştı.

Ak Parti Van Milletvekili Bilici, Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan torba kanunlarla ilgili yaptığı değerlendirmede torba yasanın toplumsal bir beklentiyi karşıladığına vurgu yaptı. Torbada Van’a vergi terkini çıkmamasına rağmen yapılandırmalar ile Van’ın bir rahatlamaya gideceğini vurgulayan Bilci, taşeron işçilere yönelik düzenlemedeki bilgiler ile birlikte Van’daki İŞKUR çalışanlarına dair neticelenen görüşmelerle ilgili de veriler paylaştı. Bilici, yapılan girişimler neticesinde Van’da İŞKUR işçileri için 1500 kişilik bir kontenjan ayrıldığını açıkladı.

İŞKUR’A 1500 KİŞİLİK KADRO ÇIKTI!

Öncelikle Şehrivan aracılığı ile Van’da son zamanlarda gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi olan İŞKUR işçilerinin durumunu değerlendiren Bilici, normal şartlarda çalışma süreleri sona ermesine rağmen yapılan girişimler neticesinde Van’da İŞKUR çalışanları için 1500 kişilik bir kontenjan ayrıldığını kaydetti. 2014-2015 döneminde İş-Kur aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde çalışacak elemanlar ile ilgili bir dizi görüşmeler sürdürdüklerini belirten Bilici, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından Van’a 1500 kişilik kontenjan verildiğini duyurdu. Bilici, konu ile ilgili olarak; Van İŞKUR  il müdürlüğü 1500 kontenjanı ilçelerin ihtiyacına göre dağıtacak. Çalışacak elemanlar bu dönem kura ile belirlenecek. Müracaatlar zaten ilana da çıktı. Bu kontenjan için 19 Eylül 2014 tarihine kadar müracaatla alınacak ve kura sonucu belirlenen kişiler 8 Ekim-12 Haziran tarihleri arasında çalışacaktır.” Şeklinde konuştu. Öte yandan Van’da İŞKUR’a kayıtlı 57 bin civarında işsiz vatandaş olduğu da biliniyor.

TORBA KANUN VAN’I FERAHLATIR

Bu değerlendirmenin ardından torba kanun ile birlikte Van’ı ilgilendiren bazı gündem maddelerine dair bilgiler veren Bilici, bu kanunların toplumsal beklentiyi karşıladığını belirtti. Özellikle Vergi, SGK prim borçlarındaki yapılandırmalar ve taşeron işçilerle ilgili düzenlemelerin Van adına önemli maddeler olduğunu belirten Bilici, torba yasanın önemli o maddelerini de paylaşarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Kamuoyunda Torba Kanun olarak nitelendirilen 6552 sayılı kanun, milyonlarca vatandaşın beklediği hemen hemen herkesin bir şekilde faydalanacağı düzenlemeleri içeriyor. Torba Kanun içinde genel olarak Çalışma Hayatına Yönelik düzenlemeler, Sosyal Güvenlik düzenlemeleri, Borçların yapılandırılması, Maden sektörüne yönelik düzenlemeler gibi başlıklar var. Bu ana başlıkların altında Taşeron işyerleri ve işçilere yönelik düzenlemeler, Memurlara yönelik düzenlemeler, Çalışma izinleri, Genel sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarının yapılandırılması, Vergi ve benzeri kamu borçlarından Esnaf ve sanatkâr borçlarının yapılandırılmasına kadar birçok konu var.

TAŞERON İŞYERLERİ VE İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere) iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin Banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, izin süreleri, işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır.

KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER;

Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından işçiye ödenecektir. Aynı taşeron firma tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerin kıdem tazminatında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak ve kıdem tazminatı çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir. Aynı taşeron firma tarafından 4734 sayıl Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada,  iş sözleşmesi, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebiyle kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yıları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak çalıştığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir. İlgilinin farklı kamu kurumlarındaki çalışma sürelerini kapsayan kıdem tazminatının son çalıştığı kamu kurumu tarafından ödenmesi halinde,  ödemeyi yapan kamu kurumunun ilgili sürelere ilişkin miktarları ilgili kamu kurumundan tahsil etme hakkı saklıdır. Ancak merkezi yönetim kapsamında ki kamu dairelerinin arasında tahsilât işlemi yapılmayacaktır. Kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu yargı kararları da dikkate alınarak işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklif üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.

EN FAZLA 18 TAKSİT YAPILACAK

6552 sayılı Torba Kanun kapsamında Vergi ve benzeri borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonsuna kadar borçlu olduğu ilgili kuruma, örneğin  vergi ise vergi dairesine,  Belediye borcu ise Belediye’ye müracaat etmelidir. Ayrıca ilk taksitlerin kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir. Yapılandırmada taksitle yapılacak olan ödemelerde yapılandırılan tutar; 6 taksit için 1,05, 9 taksit için 1,07, 10 taksit için 1,10, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır.

3 AY İÇİNDE YAPILMASI GEREKİYOR!

Genel sağlık sigortası ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili başvuru süresi kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren Genel sağlık Sigortası borçluları için 7 ay, diğer borçlular için 3 ay olarak belirlenmiştir. İlk taksit ödemesi kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren Genel sağlık Sigortası borçluları için 8 ay, diğer borçlular için 4 ay içerisinde yapılacaktır. Bir takvim yılında 3 taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma kapsamı dışında kalınacaktır. İlk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamen ödenmesi halinde kanunun yayımı tarihi ile ödeme tarihi arasında herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Esnaf ve  Sanatkârlar ile TOBB borçlarının yeniden yapılandırılması için ilgililerin iki ay içinde başvurarak açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan aidat borçlarının tamamı bunlara bağlı faiz ve gecikme zamları gibi alacaklar yerine enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın  birinci taksiti kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık ödemeler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme faizi gibi alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

BU BORÇLULARA DA KOLAYLIK VAR

Ayrıca torba kanun kapsamında Araç muayenelerini zamanında yatırmamış olanlar, Gümrük ve ticaret bakanlığına bağlı tahsil idareleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, Serbest muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli mali müşavirlik kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları öğrenim görmek amacıyla yurt dışına gönderilen ve ÖYP kapsamında olanların devlete olan borçları, TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları ile ilgili düzenlemelerde yapılmıştır. Ülkemizin sosyal barışana katkı sunacağını ümit ettiğim bu kanun milyonlarca vatandaşımıza rahat bir nefes aldıracak ve birçok vatandaşımız için yeni bir başlangıç olacaktır. Torba kanunun herkes için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2014, 12:56
YORUM EKLE