banner211

Van depremine bilimsel bir bakış

Prof. Dr. Zeki Taştan yazdı: VAN DEPREMİNE BİLİMSEL BİR BAKIŞ.

Van depremine bilimsel bir bakış

İstanbul’da ateist bir arkadaşım vardı…

İnançsızdı ama inananlara karşı da saygılıydı…

Bakırköy’de bir apartmanda 5. katta tek başına yaşardı.

17 Ağustos 1999 depremindeki büyük sarsıntıda; Allah’a inanmayan bu genç, “Allah Allah!” nidalarıyla kendisini dışarı zor 

Aklına ilk gelen Allah olmuştu… 

Deprem âdeta benliğini de sarsmıştı… 

O günden sonra namaza başladığını öğrendim…

Depremlerde her halde en ilginç yönlerden biri arkasında biriken bu tür öykülerdi… 

Birçoğu da efsanevî, dinsel kaynaklı öyküler…

Halkın ürettiği; yayılan ve dağıldıkça büyüyen hikâyeler…

Sanırım oldukça da önemli bir konuydu bu Kaydedilmesi gereken… 

Özellikle de sosyolojik açıdan irdelenmesi gereken öyküler…

Bilhassa dinî kaynaklı olanlar…

Sosyolojik Açıdan Deprem ve Din adlı çalışma tam da merak ettiğimiz bu tür sorulara 

cevap aramış…

Yazarı Doç. Dr. M. Zeki Duman, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nde üretken bir öğretim üyesi…

Rağbet Yayınları’ndan yeni çıkan kitabında mekan olarak da Van’ı seçmiş… Yani çalışmanın merkezinde 2011 Van depremleri var…

Üstelik çalışmada sadece depremlerin dini inanç üzerinde etkisini araştırmamış aynı zamanda depremlerin davranış üzerindeki etkilerine de yoğunlaşmış…

Üniversite adına; Van adına; bilim adına; Türkiye adına güzel bir çaba…

Kitap dört bölümde tasarlanmış:

“Depremin Sosyolojisi”

“Van Depremi Sırasında Ve Sonrasında Yaşananlar”

“2011 Van Depremi Araştırmasının Veri ve Sonuçları”

320 sayfalık bu önemli çalışmada depremin dini inanç ve kanaatler üzerindeki etkisiyle Varılan bulguların birçoğu üzerinde düşünülmesi gereken sonuçlar…

Araştırmaya katılanların % 60’ına göre deprem, “Allah’ın takdiridir.” 

Katılımcıların % 50’sine göre deprem “ahlaki zafiyetlerden ve manevi eksiklikten” 

% 10’luk bir kesime göre de deprem sonrası dini inanç ve kanaatlerinde büyük 

Ve daha pek çok ciddi veriler…

Kitap ayrıca depremin sadece dini inanç, kanaatler ve davranışlar üzerindeki etkisini 

araştırmıyor; Van’da deprem sonrası görülen demografik, ekonomik ve kültürel değişikliklere 

Bu açıdan bakıldığında Sosyolojik Açıdan Deprem ve Din kitabı, Türkiye’de konuyla 

ilgili bütün kurumların alıp okuması ve irdelemesi gereken bir kitaptır. 

Teşekkürler Sayın Duman…

Kaleminiz hep parıldasın….

 

Prof. Dr. Zeki Taştan/Şehrivan

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2016, 23:40
YORUM EKLE