banner278

Kültürel belleğimizi korumak

Bir ülkedeki toplumların farklı yaşam biçimleri, inançları ve değer yargıları, kültürel çeşitliliği oluşturmaktadır. Kültürel çeşitliliği meydana getiren unsurlar ise çok farklı yollardan tanıtılabilmektedir. Öte yandan tanıtımlarda toplumlara özgü kültürel ürünlerin kayda değer bir şekilde yorumlanması, ekonomik refahı doğrudan etkileyebilmektedir.

Türkiye’nin kültürel ürünlerinden geleneksel el sanatları içinde yer alan kilim, bu noktada ülkenin en önemli turizm potansiyellerinden birini teşkil etmektedir. Çünkü yerli kilimin yalnız maddi değil manevi olarak da değeri yüksektir. Kültürel kimliğin en canlı belgesi olarak kültürümüzün dünyaya açılımında önemli rol üstlenen bu el sanatının yaşatılması için ise hak ettiği tanıtımın yapılması elzemdir.

Kilimin bugün sınırlı sayıda üretildiği yerlerden biri, 2019’da müdürlük görevini üstlendiğim Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Merkez, kurulduğu tarihten bu yana ülkenin ve özellikle bölgenin kültürel değerlerine bağlı kalarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Aktif olarak kilim ve tiftik atölyesinin faaliyet gösterdiği merkezde, yerli üretimin yanı sıra hibe veya bağış yoluyla teşhir salonlarında sergilenen kilimler de bulunmaktadır. Bu nedenle merkez aynı zamanda müze görevi görmektedir. 

Merkezin ileriye yönelik planlarının başında; üniversitemizin desteklediği yok olmaya yüz tutmuş bu kültürel hafızayı koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak ve gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımını sağlamak gelmektedir. Bunun için ise Van halkının ve turizm firmalarının yeterli düzeyde ilgi göstermesi gerekmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yitirilen zenginliklerimiz
Yitirilen zenginliklerimiz - 1 yıl Önce

Eskiden Van çarşılarında onlarca kilim dükkanı ve o kilimciler için kilim üreten yüzlerce kadın vardı. Bu toplumun bütün o ata yadigarı gelenekleri ve kültürel değerleri öldü. Kilim, heybe, çanta, çorap, kıl çadır, halı, kuşak, minder, yastık, yatak, yorgan, eğer, beşik gibi nice eski kültürel değer kayboldu. Yöresel kıyafetler bile unutuldu. Eski müzikler, eski ama güzel adetler hep yitirildi. Artık insanların akıllı telefonları var. Bu da herkese yetiyor.

Levent Umut
Levent Umut - 1 yıl Önce

Çağdaş yaşamla geleneklerimizi birleştirdiğimiz sürece asimile olmadan, çağın gerisinde de kalmadan varlığımızı sürdürebiliriz. Güzel bir yazı olmuş hocam. Yazılarınızı hayranlıkla okuyuruz hocam.

Ebru Akil
Ebru Akil - 1 yıl Önce

Çok güzel bir anlatım ve güzel konu. Her ne kadar modern çağda yaşasak bile kültürel değerlerimiz yaşatılmalı.

Çok doğru
Çok doğru - 1 yıl Önce

Atalarımızın kültürel yapısı korunmalı