banner254

VAOB: Van için önümüzdeki haftalar çok kritik!

Son birkaç haftada koronavirüs vakalarının patlama yaptığı, hastanelerin dolduğu, ölümlerin arttığı kentte zor bir süreçten geçiliyor. Vakaların bir anda zirve yaptığı kentte durum her geçen gün daha da kötüleşirken geçtiğimiz Haziran ayında kurulan ve bünyesinde sağlık ile ilgili odaları da barındıran Van Akademik Odalar Birliği, önümüzdeki haftaların kritik olduğunu, vaka sayısının çok daha artabileceği konusunda uyardı.

VAOB: Van için önümüzdeki haftalar çok kritik!

ŞEHRİVAN HABER: ORHAN SAĞLAM/ÖMER AYKAÇ- Son birkaç haftada koronavirüs vakalarının patlama yaptığı, hastanelerin dolduğu, ölümlerin arttığı kentte zor bir süreçten geçiliyor. Vakaların bir anda zirve yaptığı kentte durum her geçen gün daha da kötüleşirken geçtiğimiz Haziran ayında kurulan ve bünyesinde sağlık ile ilgili odaları da barındıran Van Akademik Odalar Birliği, önümüzdeki haftaların kritik olduğunu, vaka sayısının çok daha artabileceği konusunda uyardı.

Haziran ayında kurulan ve bünyesinde kentteki önemli odaların bulunduğu Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) kuruluşu sonrası yaptığı ikinci toplantıda kente dair birçok konuyu gündemine aldı. Kent ve ülke gündemine dair çok farklı konuların görüşüldüğü toplantının sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşırken özellikle pandemi sürecine dair çarpıcı değerlendirmeler paylaşıldı. Son günlerde vaka sayısının ciddi manada arttığı kentin durumu ile ilgili konuların da konuşulduğu toplantıda, “İlimizde bulunan sağlık meslek odalarının oluşturulan İl Pandemi kurulu ve il koordinasyon masasının karar alma süreçlerine pratik katılımı ivedilikle sağlanmalıdır. Süreç tümüyle şeffaf ve koordinasyon içerisinde yürütülmeli, Covid 19 ile ilgili il bazındaki veriler şeffaf bir şekilde düzenli olarak toplum ile paylaşılmalıdır.” Denilerek gelinen noktadaki durumun kamuoyu ile paylaşılması talep edildi. “Salgın ile mücadelede sadece bireysel önlemlerin yeterli olmadığı açıktır.” Denilen sonuç bildirgesinde kamu kurumlarının tedbirler ve önlemler alması gerektiği hususunun altı çizildi.

önemli konuları gündemine alan Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) 18.06.2020 tarihinde yapılan ilk toplantısı sonrasında kurulmuş, kuruluş amacı ve çalışma yöntemi kuruluş sonrasında açıklanan sonuç bildirgesiyle kamuoyuyla paylaşılmış olup 11.08.2020 tarihinde yapılan olağan ikinci olağan toplantıda ise aşağıda yer alan hususlarda değerlendirmeler yapılarak toplantının sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.” Denilerek toplantının öne çıkan konularını paylaştı.

VAN İLE İLGİLİ TALEPLER KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

Pandemi ile ilgili yapılması gereken planlamalar ve alınması gereken önlemlere dair maddeleri sıralayan VAOB, talepleri sunmadan önce pandeminin genel durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi paylaştı; “2020 yılının başından itibaren tüm dünyayı etkileyen, ülkemizde de mart ayından itibaren etkilerini son derece önemli şekilde gösteren Covid-19 salgınında 10.08.2020 tarihi itibariyle Türkiye’de toplam hasta sayısının 241.997 olduğu, vefat sayısının ise 5.858 olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış, ilimiz de dâhil olmak üzere tüm Türkiye’de toplam hasta sayısında çok ciddi bir artışın olduğu gözlemlenmiştir. 2020 mart ayı itibariyle ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 pandemisi ile mücadelede 1 Haziran sonrasında yapılan politika hataları ile birlikte vaka sayıları ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de artış göstermektedir.”

HASTA SAYISI ARTABİLECEK!

“Hastalığın özellikle bölgede ve ilimizdeki yayılma hızına bakıldığında önümüzdeki haftaların çok kritik öneme sahip olduğunu; hasta sayısının hızla artabileceğini, sağlık sisteminin taşıyamayacağı çok sayıda başvuruların olabileceğini ve sağlık çalışanlarının çok daha ciddi risk altına girebileceğini ön görmekteyiz. Dolayısıyla planlamaların ivedilikle yapılması ve gerekli önlemlerin bir an önce alınması yaşamsal önemde olup aşağıda belirteceğimiz bir kısım talep ve beklentilerimizi yetkililere ve kamuoyuna iletiyoruz.”

“TEST SAYISI ARTMALI, FİLYASYON ÇALIŞMASI YAPILMALI”

Hastalığın takibi ve filyasyon konusuna vurgu yapılan sonuç bildirgesinde konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Dünya sağlık örgütünün önerdiği ve salgını kontrol altına alabilen ülke örneklerinde de görüldüğü üzere temaslıların da taramasını içerecek şekilde ivedilikle günlük yapılan test sayıları artırılmalıdır. Maske - fiziksel mesafe - hijyen ile önlem alınması önemlidir ancak yeterli değildir. Yakalanan vakaların tüm temaslılarına mutlaka test yapılması gerekmektedir, aksi halde yaşanan hasta artışın önüne geçilmesi mümkün olamayacaktır. Epidemiyolojik verilere uygun filyasyon çalışmaları yapılmalıdır.”

“EV İZOLASYONUNDA KALANLARI İHTİYAÇLARI KARŞILANMALI”

“Test sonucu pozitif saptanıp eve gönderilen hastaların takibi özenli bir biçimde yapılmalı, gerekli destek tedavilerin verildiğinden emin olunmalıdır. Salgın nedeniyle çalışamayacak, salgının özel olarak mağdur ettiği bütün yurttaşları gözeten bir sosyal devlet anlayışının benimsemesinin tarihsel bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Ev izolasyonunda kalmak zorunda olan, asgari yaşam ihtiyaçları için maddi olarak desteklenmesi gereken yurttaşlarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması da COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında değerlendirilmelidir.”

“ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILMALI”

“Tüm vatandaşlara yeterli düzeyde maske ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. Maskenin uygun biçimde kullanımı da dâhil olmak üzere Pandemiyi kontrol altına almak için halka yönelik gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yazılı ve görsel medyanın etkin kullanımı ile birlikte mahalleler düzeyinde emek meslek örgütlerinin de katılımı ile bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.”

“VEKİLER DÜZENLİ OLARAK PAYLAŞILMALI”

“İlimizde bulunan sağlık meslek odalarının oluşturulan İl Pandemi kurulu ve il koordinasyon masasının karar alma süreçlerine pratik katılımı ivedilikle sağlanmalıdır. Süreç tümüyle şeffaf ve koordinasyon içerisinde yürütülmeli, Covid 19 ile ilgili il bazındaki veriler şeffaf bir şekilde düzenli olarak toplum ile paylaşılmalıdır.”

TEDBİRLER ARTIRILMALI

Vaka sayısının artmasıyla birlikte tedbirlerin artırıldığı kent için bir hatırlatma da VAOB’dan gelirken, konuyla ilgili olarak ise, “Tüm hastalıklarda olduğu gibi COVID-19 enfeksiyonu ile mücadelenin en iyi ve akılcı yolu hastalığın ortaya çıkmasına engel olmaktır. Hastalığı engellenmenin en iyi yolu kişisel hijyen, ağız ve burnu içine alacak şekilde doğru maske kullanımı ve fiziksel mesafe kuralına uyulması ve kapalı mekanlarda bir araya gelişin azaltılmasıdır. Özellikle toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda fiziksel mesafe (en az 2 metre) kuralının önemi unutulmamalıdır. Tüm uyarılara rağmen ilimizde de önlemlerin yeterince anlaşılamadığı, günlük yaşam içerisinde bu kurallara dikkat edilmediği gözlemlenmektedir. Bu kuralların pandemiyle mücadeledeki rolünü bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Ancak salgın ile mücadelede sadece bireysel önlemlerin yeterli olmadığı açıktır. Kamunun da bu tedbirleri destekleyici birtakım önlemler alması, ilgili sektörleri ve ihtiyaç sahiplerini desteklemesi gerekmektedir.” Sözlerine yer verildi.

“DÜĞÜN- NİKAH, NİŞANLAR ERTELENMELİ!”

Sonuç bilgirgesinde pandemi süreci ile ilgili olarak ayrıca, “Sağlık çalışanı sayısı ivedilikle arttırılmalı ve çalışma yaşamı, vardiyalı olarak yeniden planlanmalıdır. Gerekli durumlarda sağlık çalışanlarının evleri dışında barınma ihtiyaçlarının da karşılanması için gerekli alt yapı sağlanmalıdır. Bu süreçte hasta kişilerle karşılaşmamıza ve hastalığın yayılmasına neden olacak açık ya da kapalı mekanlarda sosyal ve kültürel faaliyetlerin (ev ziyaretleri, düğün, nikâh, nişan, mevlit, piknik vb.) kısıtlanması-ertelenmesi, toplumsal hareketlilik azaltılması kamu otoritesince sağlanmalıdır.”

GRİP MEVSİMİ YAKLAŞIYOR ÜCRETSİZ AŞI YAPILMALI!

“Her yıl eylül ayı ile başlayan İnfluenza (grip) mevsiminde bu yıl farklı olarak COVID-19 pandemisi ile influenza aynı zaman diliminde bir arada yaşanacaktır. İnfluenza aşısı çok yaygın yapılmalı ve kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temini üstlenilmelidir. Yeterli aşı stoku erken olarak sağlanıp, başta sağlık çalışanlarına olmak üzere aşının mümkün olan en erken dönemde yapılması sağlanmalıdır. Salgın ile mücadele algılarla, ekonomik kaygılarla değil bilimsel verilere uygun toplum katılımı sağlanarak yapılmalıdır.”

MÜLTECİ SORUNUNA DA DEĞİNİLDİ

Son olarak Van Gölü’nde batan tekne ile birlikte yeniden gündeme gelen göçmen sorunu ile ilgili de değerlendirmeler yapan birlik Van’da kaçakçılık faaliyetlerinin artık önü alınamaz hale gelindiğini ifade etti. Raporda, daha önce de kamuoyunda ifade edilen caydırıcılık hususuna değinilirken, “Çok sayıda kişinin yer aldığı bu şebekelerin çok uzun yıllardır bu kadar rahat bir şekilde kalabalık kitleleri ölüme götürüyor olmasının temel sebeplerinden biri de yargının mevcut cezasızlık politikasıdır. Dava dosyalarına da konu olan göçmen kaçakçısı-kolluk ilişkilerinin yanı sıra yakalanan göçmen kaçakçılarının serbest bırakılıyor olması, yargılamalarından tüm yasal indirimlerin uygulanarak alt sınırdan ceza verilmesi ve olayın örgütlü olarak işlendiğinin göz ardı edilmesi göçmen kaçakçılarını süreç içerisinde cesaretlendirmiştir.” Denildi. Bu anlamda göçmenlerle ilgili gereken önlemlerin alınması ve kaçakçılıkla aktif mücadele edilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI, KADINA ŞİDDET GİBİ KONULAR DA KONUŞULDU

Uzun süredir gündemde yer alan Van Büyükşehir Belediyesi’nde göreve dönmeyi bekleyen 306 işçinin durumunu da ele alınırken toplantıda dört mülakata girmelerine rağmen başarısız sayılan işçilerin durumunun endişe verdiği belirtildi. “İlimiz nezdinde yaşanan bu sürecin kentimize büyük zarar veren hususlardan biri olduğunu hatırlatıyor, ilgili kamu kurumlarını ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını, yaşanan hukuksuzluğu bir an önce sonlandırarak ilgili kanunlarda gerekli şartları taşıyan işçilerin usul ve esaslar çerçevesinde bir an önce işlerine dönmelerini sağlamaya davet ediyoruz.” Şeklinde ifadelere yer verilen açıklama hak ihlalleri konusunda hassasiyetle durumun takipçisi olacağı vurgusu yapıldı. Öte yandan aynı toplantıda son günlerin en çok konuşulan konusu olan İstanbul Sözleşmesi, kadına şiddet gibi konularda da değerlendirmeler yapıldı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇABA SARFETMEYE HAZIRIZ

Tüm bu konular konuşulduktan sonra, “Van Akademik Odalar Birliği’nin (VAOB) her bir bileşeni olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlarda aktif görev almaya hazır olduğumuzu, yerelde ve ulusalda sorunların çözümü noktasında çaba sarf edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.” Denildi. Söz konusu toplantının sonuç bildirgesine birliği oluşturan Van Diş Hekimleri Odası, Van-Hakkâri Tabip Odası, Van-Ağrı-Hakkâri SMMM Bölge Odası, Van-Bitlis-Hakkâri Eczacı Odası, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Van Barosu temsilcileri katılarak açıklamaya imza atan odalar oldu.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 18:22
YORUM EKLE
YORUMLAR
Herkes duyarlı olmalı
Herkes duyarlı olmalı - 11 ay Önce

Hemen her mahallede dost ve tanıdıklar var. Konuşulduğu ve hatta görüldüğü kadarıyla bütün mahallelerde pandemiye yakalanmış kişiler ve aileler var. Daha önceki aylarda tek tük hastalanan kişiler yerine şimdi onlarca, yüzlerce hasta aileden söz ediliyor. Bölge Hastanesinde gün boyu uzayıp giden COVİD-19 şüphelisi hasta kuyruklarıyla dolu. Bütün ilgili hastanelerde durum aynı. Yoğun bakımlık hastalar yatırılıyor, diğerleri ise evine gönderiliyor. Van'da durum iyi değil. Zorunlu olmadıkça çarşılarda, kalabalıklarda olmamak lazım. Maske takılmalı, mesafeli olunmalı, temas yapmamalı. Böyle giderse çocuklarınız 21 Eylül'de de okula gidemez. Öğrencilerin eğitimi için, hepimizin sağlığı için herkes duyarlı olmalı.

Evde kal spor yap
Evde kal spor yap - 11 ay Önce

Boşverya birşey olmaz diyen ve maskeyi çene altına kamufle eden cahil bir halkımız var sözüm kural dışı olanlara sy vali geçmişte olduğu gibi çok şeye mesela kahveler lokantalar kafeler ışte bunlar açıldı virüs arttı çokta iranli var Allah yardımcımız olsun

Aydan bilge
Aydan bilge - 11 ay Önce

Okullar açılmıyor ama dersaneler faaliyet halinde bu durumla ilgili bir yaptırım olacakmi