banner211

Yeni sitem ve getirdikleri... Bir dönem kapanıyor

Türkiye, 25 Haziran’dan itibaren yeni bir sistemle tanışacak. 98 yıllık parlamenter sistem sona erecek.

Yeni sitem ve getirdikleri... Bir dönem kapanıyor

Türkiye, 25 Haziran’dan itibaren yeni bir sistemle tanışacak. 98 yıllık parlamenter sistem sona erecek.


Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi adı verilen yeni yönetim şekli, devletin yapısında ve işleyişinde kapsamlı değişikliği de beraberinde getirecek.

 

Yeni sitemle birlikte eski sitemin prangalarından kurtulan Türkiye; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek.

 

İŞTE YENİ SİSTEMİN GETİRDİKLERİ:


-Meclis’in bilgi edinme ve denetim yolları korunacak. Meclis, Cumhurbaşkanı’nı denetleyecek.

 

-Yeni sitemle birlikte milletvekili sayısının 600’e yükseltilmesiyle siyasette daha fazla temsil imkânı sağlanacak.

 

-Başbakanlık makamı kalkacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na geçecek.

 

-Hükûmeti kurma yetkisi cumhurbaşkanına verilecek. Cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini kararname yetkisiyle atayacak veya görevden alabilecek. ∂ Bürokraside çok başlılık içeren teşkilatlanmalara son verilecek. İşler, tek elden yürütüleceği bir yapıya kavuşturulacak.

 

-Gensoru ve güvenoyu yeni sistemde olmadığı için hem icraatlar gecikmeyecek hem de Meclis asıl işlevi olan kanun yapmaya odaklanarak daha da güçlenecek.

 

-Güvenoyunu bizzat seçimle millet verecek.

 

-Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında gensoru verilemeyecek.

 

-Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Cumhurbaşkanı’nın yemin edip göreve başlaması ile birlikte, arka arkaya yayınlanacak kararnamelerle kamuda büyük bir dönüşüm başlayacak.

 

-Cumhurbaşkanı Meclis’e ve millete karşı sorumlu olacak. Yeni sistemle Cumhurbaşkanı hakkında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilecek.

 

-Bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlayacak. Bütçe kanunu Meclis’te onaylanmazsa, öncelikle geçici bütçe hazırlanacak. Bu da olmazsa, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konacak.

 

-Güçler ayrılığı daha belirgin hâle gelecek. Meclis, asıl işlevi olan kanun yapmaya odaklanarak daha da güçlenecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 09:52
YORUM EKLE

banner246