banner211

Türk Eğitim-Sen’den imza kampanyası

Türk Eğitim-Sen Van Şubesi Başkanlığı tarafından ek ödeme, ek ders, döner sermaye gibi ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilmesi amacıyla bir imza kampanyası başlatıldı.

Türk Eğitim-Sen’den imza kampanyası

Şube binasında düzenlenen imza kampanyası öncesinde bir basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Kutbettin Yıldız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilen kamu görevlilerinden, 1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlayan personelin gelir kalemleri arasında bulunan ek ödeme, ek ders, döner sermaye gibi sair ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilmediğini söyledi. Söz konusu ödemelerin, emekli maaşı hesaplanırken dikkate alınmadığını ifade eden Yıldız, “Bu durum, kamu görevlilerinin çalışırken aldıkları maaşla, emekliliklerinde alacakları maaş arasındaki makası büyük ölçüde açmaktadır. Bu nedenle birçok kamu görevlisi emekli olmaktan kaçınmakta, emekli olanlar ise düşük standartlarda, yoksulluk sınırında bir yaşama mahkûm edilmektedir” dedi.

YILDIZ: KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKLARI KISITLANMIŞTIR

 

Vatandaşların sağlık ve sosyal güvenlik haklarını tek çatı altında toplayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun hedefinin tüm çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamak olarak belirlendiğini ifade eden Yıldız, “Norm ve standart birliği sağlamak adına, başta emekli aylığı bağlama oranlarının düşürülmesi olmak üzere, birçok alanda kamu görevlilerinin hakları kısıtlanmış, ancak emekli maaşına esas kazanç ve emekli ikramiyesi hesaplanmasında temel alınan kıdem yılı açısından kamu görevlileri adına ortaya çıkan adaletsizlik giderilmemiştir. Emeklilik hakkında ortaya çıkan bu çelişki; aynı brüt ücreti alan bir işçi ile bir memur kıyaslandığında, emekli maaşında yüzde 15 ile 50; emekli ikramiyesinde ise yüzde 65 ile 100 arasında memurlar aleyhine bir durum yaratmıştır. Ortaya çıkan bu adaletsizliğin giderilmesi, gerek Anayasanın 2. maddesinde vurgulanan ‘Sosyal Devlet’ gerekse 10. maddesinde belirtilen ‘Kanun Önünde Eşitlik’ ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.
Kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki uçurumu kapatmak, özellikle emekli kamu görevlilerini yoksulluk sınırında yaşamaktan kurtarmak amacıyla imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

“Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve ek ders gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini; kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi hesaplanmasında öngörülen 30 yıl azami kıdem sınırlamasının kaldırılmasını ve bu yolla her çalışanın eline geçen ücret ile orantılı emekli maaşı ve çalıştığı süre ile orantılı emekli ikramiyesi almasının sağlanmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda Başbakanlığa sunulmak üzere hazırlamış olduğumuz bu dilekçe kampanyasına, halen çalışmakta olan bütün kamu çalışanlarını ve kamudan emekli olmuş bütün emekli arkadaşlarımızın imza vererek bizi desteklemelerini istiyoruz.”
İmza kampanyasına, Türk Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Suat Sayıcı, Türk Büro-Sen
Van İl Temsilcisi Nedim Aysa, Türk Yumar-Sen Van İl Temsilcisi Yaver Karakoyunlu, Türk Diyanet Vakıf-Sen Van İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yazar ve Türk Eğitim-Sen Van İl yöneticilerinden Abdulmenav Değer ile Selçuk Yürek katıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2013, 14:35
YORUM EKLE

banner201