BAŞKALE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK ARACIN
SIRA NO CİNSİ MARKASI MODEL YILI PLAKA NO TİPİ ŞASE NO YAKIT CİNSİ BULUNDUĞU YER TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARACIN DURUMU
1 MİNİBÜS FORD 2005 34 AT 1189 TRANSİT  NM0VXXTTFV4L41846 DİZEL ERTUŞ OTOPARK 180.000,00 54.000.00 19.03.2024 09:00 Tamir ile kullanılabilir
2 OTOMOBİL SKODA 2005 33 AUR 86 OTOMOBİL TMBCU23U149059871 DİZEL ERTUŞ OTOPARK 300.000,00 90.000,00 19.03.2024 09:15 Tamir ile kullanılabilir
3 KAMYONET FORD 2001 65 EZ 379 TRANSİT  NM0CXXDJVCYS63999 DİZEL ERTUŞ OTOPARK 150.000,00 50.000,00 19.03.2024 09:30 Tamir ile kullanılabilir
4 KAMYON MERCEDES-BENZ 2004 33 ARN 12 2528CD NMB37532212036253 Dizel ERTUŞ OTOPARK 500.000,00 150.000,00 19.03.2024 09:45 Tamir ile kullanılabilir
1- Yukarıda 1'den 4. sıraya kadar olan taşınırların satış  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Başkale Kaymakamlığı Toplantı  Salonunda( Başkale Hükümet konağı hafiziye  mah. cumhuriyet cad. Başkale/ Van ) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği  İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Başkale Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.  
4- Yukarıdan) belirtilen 1,3 ve 4.sırasındaki araçların satış bedeli üzerinden %20 KDV ve 2. sıradaki araçın satış bedeli üzerinden  %1 KDV alınacaktır. Ayrıca her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.
5- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve  https://van.csb.gov.tr/  adreslerinden de  öğrenilebilir.  Telefon : (0432) 216 30 78                   İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN01993954