Van Büyükşehir Belediyesi’ne alınacak 17 personel alım şartları değişerek şekilde güncellendi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlk başvuru sonuçları tüm adaylara sms olarak bildirilmiş ve akabinde 03-04 Ocak 2024 tarihleri arasında 2 günlük itiraz süresi verilmiştir. Bu sürede yeteri kadar başvuru sağlanamamış ve yapılan başvurularda aranılan şartları sağlayan aday sayısı yetersiz kalmıştır. Bu itibarla, daha fazla katılımın sağlanması açısından ilan şartlarının güncellenmesi gereği hâsıl olmuştur. Şirketimiz Müdürler Kurulu 05.01.2024 tarih ve 01 sayılı kararı ile 21.12.2023 tarihli personel alım ilanımız; ilgili İlanımızın E) Maddesinin 3. kapsamında iptal edilmiştir.

Personel alım şartları değişerek aşağıdaki şekilde güncellendi.

Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere toplam 17 adet personel istihdam edilecektir.

Alınacak personel sayıları ve tablosu:

S.N.

UNVANI

SAYISI

1

Resim Eğitmeni

4

2

Tiyatro Oyunculuk Eğitmeni

2

3

Halk Oyunları Eğitmeni

1

4

Müzik Eğitmeni

10

TOPLAM

17

Başvurular 06/01/2024–09/01/2024 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İnternetten alınacak başvurular için son tarih 09/01/2024 Salı günü saat 17:00 olacaktır. 

Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne alımı yapılacak olan 17 adet Belirsiz Süreli (Daimi) personel alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.

Başvurular sadece belediyemize ait resmi başvuru paneli olan https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak olup, başvuru için istenilen belgeler https://kariyer.van.bel.tr adresine yüklenecektir. İhtiyaç listesinde belirlenen pozisyonlardan adaylar sadece bir pozisyona başvuru yapabilecektir. İkinci bir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte ilan şartlarını sağlayan ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakata çağrılacaktır. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları başvuru belgeleri esas alınarak tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar için alanında uzman personel ve akademisyenlerden oluşturulan mülakat komisyonu (jüri) tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacak olup, sınav sonucu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav sonucunda sözlü mülakat ve uygulamalı mülakatın toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak 17 Asil ve 17 Yedek aday belirlenecektir. Büyükşehir Belediyemiz resmi internet sayfası üzerinden başarılı olan asil ve yedek adaylar ilan edilecektir.

Mülakat esnasında jürinin her branş için talep etmiş olduğu uygulamaları icra etmeleri beklenilmektedir. Adayların kendi sanatlarında farklı yetenek ve becerilerini sergilemeleri gerekmekte olup, ekip içerisindeki uyumları ve münferit yetenekleri jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Uygulamalı Mülakat, mesleki bilginin yetenekle mesleğe uyumunun ölçülmesine dayalı olarak gerçekleştirilecektir.  Uygulamalı mülakat için adaylara yetenekleri icra edebilecekleri salon ve sınıflar hazır edilecek olup, uzman personelin gözetiminde sınavlar icra edilecektir.

ü  Başvuru yapan adayların belgeleri incelendikten sonra mülakat yeri ve zamanı ayrıca Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi olan van.bel.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

Belirsiz Süreli Personel alımı için komisyon (jüri) huzurunda yapılacak olan mülakatlar ile belirlenecek;

ü  4 adet Resim Eğitmeni Asil / 4 adet Resim Eğitmeni Yedek

ü  2 adet Tiyatro Eğitmeni Asil / 2 adet Tiyatro Eğitmeni Yedek

ü  1 adet Halk Oyunları Eğitmeni Asil / 1 adet Halk Oyunları Eğitmeni Yedek

ü  10 adet Müzik Eğitmeni Asil / 10 adet Müzik Eğitmeni Yedek aday olmak üzere toplam 17 adet Asil ve 17 adet Yedek adayın isim listesi en kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ŞİRKETİ OLAN BELVAN ULAŞIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NE ALINACAK 17 ADET BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) PERSONEL İÇİN ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

A.    RESİM EĞİTMENİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlk ilan tarihi(21.12.2023) itibarıyla 21.12.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak(21.12.1983 dahil) 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

6. Yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

7. Üniversitelerin 4 yıllık Resim Öğretmenliği, Konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak

8. Başvuruyu yapacağı alanda gerekli teorik bilgi ve birikime sahip olmak. Başvuru sahibi mülakat esnasında, birey ve ekip olarak yer almış olduğu sosyal sorumluluk projesi, sergi, konser, yarışma, festival vb çeşitli sanatsal etkinlikleri katılım belgesi, haber, fotoğraf, video vb. fiziki ortamda bir dosya içerisinde jüriye sunmakla yükümlüdür.

9. Eğitmenlik yapacağı alanda en az 180 gün deneyim sahibi olduğunu SGK Tescil Hizmet Dökümü ile belgelemiş olmak veya yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak. İşbu şartlardan en az birini sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.

10. Eğitim gördüğü alanda, mezun oldukları fakültelerin akademik hocalarından ya da çalışmış olduğu resmi kurumların üst yöneticilerinden alınmış en az bir referans mektubuna sahip olmak.(Mülakat esnasında sunulacaktır)

11. İlan tarihi itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Hangi tarihte ikametinin değiştiğini gösteren e-devletten alınacak karekodlu Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelendirilecektir.

12. Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak.(İşe başlama esnasında sunulacaktır.)

Resim Eğitmeni İçin Gerekli Belgeler:

1. Fotoğraflı ve imzalı Özgeçmiş(Mülakata katılacak aday fiziki olarak mülakat esnasında jüriye sunacaktır)

2. Lisans Diploması veya Yüksek Lisans yaptığına/devam ettiğine dair Öğrenim/Öğrencilik Belgesi

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-devletten alınacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınacak)

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınacak)

6. SGK Tescil Hizmet Dökümü(Eğitmenlik yapacağı alanda en az 180 gün deneyim sahibi olduğunu SGK Tescil Hizmet Dökümü ile belgelemiş olmak, Meslek Kodu belli olmaması halinde Resmi kurumlardan alınmış belge de eklenecektir.)

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

B.     TİYATRO OYUNCULUK EĞİTMENİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlk ilan tarihi(21.12.2023) itibarıyla 21.12.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak(21.12.1983 dahil) 

Van’da kiracılar kadar ev sahipleri de mağdur! Van’da kiracılar kadar ev sahipleri de mağdur!

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

6. Yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

7. Üniversitelerin 4 yıllık Konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak

8. Başvuruyu yapacağı alanda gerekli teorik bilgi ve birikime sahip olmak. Başvuru sahibi mülakat esnasında, birey ve ekip olarak yer almış olduğu sosyal sorumluluk projesi, sergi, konser, yarışma, festival vb çeşitli sanatsal etkinlikleri katılım belgesi, haber, fotoğraf, video vb. fiziki ortamda bir dosya içerisinde jüriye sunmakla yükümlüdür.

9. Eğitmenlik yapacağı alanda en az 180 gün deneyim sahibi olduğunu SGK Tescil Hizmet Dökümü ile belgelemiş olmak veya yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak. İşbu şartlardan en az birini sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.

10. Eğitim gördüğü alanda, mezun oldukları fakültelerin akademik hocalarından ya da çalışmış olduğu resmi kurumların üst yöneticilerinden alınmış en az bir referans mektubuna sahip olmak.(Mülakat esnasında sunulacaktır)

11. İlan tarihi itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Hangi tarihte ikametinin değiştiğini gösteren e-devletten alınacak karekodlu Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelendirilecektir.

12. Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak.(İşe başlama esnasında sunulacaktır.)

Tiyatro Oyunculuk Eğitmeni İçin Gerekli Belgeler

1. Fotoğraflı ve imzalı Özgeçmiş(Mülakata katılacak aday fiziki olarak mülakat esnasında jüriye sunacaktır)

2. Mezuniyet Diploması veya Yüksek Lisans yaptığına/devam ettiğine dair Öğrenim/Öğrencilik Belgesi

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-devletten alınacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınacak)

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınacak)

6. SGK Tescil Hizmet Dökümü(Eğitmenlik yapacağı alanda en az 180 gün deneyim sahibi olduğunu SGK Tescil Hizmet Dökümü ile belgelemiş olmak, Meslek Kodu belli olmaması halinde Resmi kurumlardan alınmış belge de eklenecektir.)

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

C.    HALK OYUNLARI EĞİTMENİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlk ilan tarihi(21.12.2023) itibarıyla 21.12.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak(21.12.1983 dahil) 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

6. Yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

7. Üniversitelerin 4 yıllık Konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak

8. Başvuruyu yapacağı alanda gerekli teorik bilgi ve birikime sahip olmak. Başvuru sahibi mülakat esnasında, birey ve ekip olarak yer almış olduğu sosyal sorumluluk projesi, sergi, konser, yarışma, festival vb çeşitli sanatsal etkinlikleri katılım belgesi, haber, fotoğraf, video vb. fiziki ortamda bir dosya içerisinde jüriye sunmakla yükümlüdür.

9. Eğitmenlik yapacağı alanda en az 180 gün deneyim sahibi olduğunu SGK Tescil Hizmet Dökümü ile belgelemiş olmak veya yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak. İşbu şartlardan en az birini sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.

10. Eğitim gördüğü alanda, mezun oldukları fakültelerin akademik hocalarından ya da çalışmış olduğu resmi kurumların üst yöneticilerinden alınmış en az bir referans mektubuna sahip olmak.(Mülakat esnasında sunulacaktır)

11. İlan tarihi itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Hangi tarihte ikametinin değiştiğini gösteren e-devletten alınacak karekodlu Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelendirilecektir.

12. Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak.(İşe başlama esnasında sunulacaktır.)

Halk Oyunları Eğitmeni İçin Gerekli Belgeler

1. Fotoğraflı ve imzalı Özgeçmiş(Mülakata katılacak aday fiziki olarak mülakat esnasında jüriye sunacaktır)

2. Mezuniyet Diploması veya Yüksek Lisans yaptığına/devam ettiğine dair Öğrenim/Öğrencilik Belgesi

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-devletten alınacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınacak)

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınacak)

6. SGK Tescil Hizmet Dökümü(Eğitmenlik yapacağı alanda en az 180 gün deneyim sahibi olduğunu SGK Tescil Hizmet Dökümü ile belgelemiş olmak, Meslek Kodu belli olmaması halinde Resmi kurumlardan alınmış belge de eklenecektir.)

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

D.    MÜZİK EĞİTMENİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlk ilan tarihi(21.12.2023) itibarıyla 21.12.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak(21.12.1983 dahil) 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

6. Yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

7. Üniversitelerin 4 yıllık Müzik Öğretmenliği, Konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak

8. Başvuruyu yapacağı alanda gerekli teorik bilgi ve birikime sahip olmak. Başvuru sahibi mülakat esnasında, birey ve ekip olarak yer almış olduğu sosyal sorumluluk projesi, sergi, konser, yarışma, festival vb çeşitli sanatsal etkinlikleri katılım belgesi, haber, fotoğraf, video vb. fiziki ortamda bir dosya içerisinde jüriye sunmakla yükümlüdür.

9. Eğitmenlik yapacağı alanda en az 180 gün deneyim sahibi olduğunu SGK Tescil Hizmet Dökümü ile belgelemiş olmak veya yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak. İşbu şartlardan en az birini sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.

10. Eğitim gördüğü alanda, mezun oldukları fakültelerin akademik hocalarından ya da çalışmış olduğu resmi kurumların üst yöneticilerinden alınmış en az bir referans mektubuna sahip olmak.(Mülakat esnasında sunulacaktır)

11. İlan tarihi itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Hangi tarihte ikametinin değiştiğini gösteren e-devletten alınacak karekodlu Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelendirilecektir.

12. Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak.(İşe başlama esnasında sunulacaktır.)

Müzik Eğitmeni İçin Gerekli Belgeler:

1. Fotoğraflı ve imzalı Özgeçmiş(Mülakata katılacak aday fiziki olarak mülakat esnasında jüriye sunacaktır)

2. Mezuniyet Diploması veya Yüksek Lisans yaptığına/devam ettiğine dair Öğrenim/Öğrencilik Belgesi

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-devletten alınacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınacak)

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınacak)

6. SGK Tescil Hizmet Dökümü(Eğitmenlik yapacağı alanda en az 180 gün deneyim sahibi olduğunu SGK Tescil Hizmet Dökümü ile belgelemiş olmak, Meslek Kodu belli olmaması halinde Resmi kurumlardan alınmış belge de eklenecektir.)

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

E.     ÇEŞİTLİ VE SON BİLGİLER

1.      Eksik ya da hatalı bildirimde bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, adaylar bundan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

2.      İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara haiz olmadığı sonradan tespit edilen kişilerin başvuru işlemi iptal edilecek, ataması yapılmışsa iptal edilecek ve kurum tarafından yapılmış tüm ödemeler faizi ile geri alınacaktır. Ayrıca kişi hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.      Sınav kurulu sınavın tamamını veya bir kısmını sonuçları ilan edilmişse dahi iptal etmeye yetkilidir. Adaylar bu durumdan dolayı herhangi bir hak iddia edemezler.

4.      İlanımız liyakat ve şeffaflık ilkesi gözetilerek hazırlanmış olup, ilanımıza başvuran adaylardan alınan kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işlenmektedir.

5.      Başvuru sahiplerinin mülakata çağrı ilanı ve mülakata dair sonuçları için sadece Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesini (van.bel.tr) takip etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - HABER MERKEZİ