Kurul'un belirttiğine göre, Öğretmen Meslek Kanunu'nda yer alan en yüksek ekonomik iyileştirmeler tüm eğitim emekçilerini kapsamalıdır. Özellikle en düşük eğitim ve bilim emekçisi maaşı en az 45 bin TL, en düşük emekli maaşı ise en az 15 bin TL olmalıdır. Ayrıca emekli maaşlarına 8 bin 77 TL'lik ek ödeme de dahil edilmelidir.

7. DÖNEM KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Kamu çalışanları ve kamu emeklileri için önemli olan 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos tarihinde başlamıştır. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, bu sözleşme görüşmeleri kapsamında eğitim emekçilerinin taleplerini açıkladı.

Eğitimde yeni dönem! Karneler değişiyor Eğitimde yeni dönem! Karneler değişiyor

KURUL'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

"Sağlıklı bir sendikal mücadele yürütebilmek için demokratik, katılımcı ve grevli toplu sözleşme hakkımız için yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Enflasyonla mücadele edilmeli, hayat pahalılığı azaltılmalıdır. Eğitim emekçileri enflasyon karşısında ezilmemelidir."

ÖĞRETMEN MAAŞI ADALETİ İÇİN ÇALIŞMA

Eğitim Sen Genel Başkanı, öğretmen maaşlarının adil bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda belirtilen en yüksek ekonomik iyileştirmelerin tüm eğitim emekçilerine yansıtılması gerekmektedir. Bu kapsamda, en düşük eğitim ve bilim emekçisi maaşı en az 45 bin TL olmalıdır. Emekli maaşları da unutulmamalı, en düşük emekli maaşı en az 15 bin TL olarak belirlenmelidir. Ayrıca, emekli maaşlarına ek ödeme olarak 8 bin 77 TL eklenmelidir. Bu ödemenin çalışan emekçilere de yansıtılması önemlidir.

KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, kamu emekçileri ve özellikle eğitim emekçilerinin taleplerine dikkat çekmektedir. Kiraların ve toplu taşıma giderlerinin artışı nedeniyle kamu emekçilerinin barınma ve ulaşım haklarına odaklanılması gerektiğini belirtmektedir. Güvenceli istihdam ve gelecek için talep edilen önemli konular arasındadır.

ADALETLİ İŞE ALIM VE YÜKSELME

Kurul'a göre, işe alımda ve görevde yükselmede adil bir sistem benimsenmelidir. Mülakat yerine sınav başarısı ve liyakat esas alınmalıdır. Arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle ayrımcılığın son bulması gerekmektedir.

Kaynak: mebpersonel