ŞEHRİVAN HABER - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nun doçentlik ile ilgili yönetmeliği ile ilgili Danıştaş'tan iptal kararı geldi.

YKS'de ilk 75'e girecek öğrencilere otomobil sözü YKS'de ilk 75'e girecek öğrencilere otomobil sözü

Memur-Sen'in yaptığı başvuru üzerine doçentlik kriteri ile ilgili kararı değerlendiren Danıştay, iptal kararı aldı.

İptal kararını sosyal medya üzerinden duyuran Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Danıştay'ın iptal ettiği kararı şu sözler ile duyurdu:

Danıştay’da açtığımız davada doçentlik yönetmeliğine iptal kararı çıktı Açtığımız davada Danıştay, doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın dava açması hâlinde aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapmasını engelleyen hükmü iptal etti.

Öte yandan açıklamanın detayında ise o karar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi;

"

Eğitim-Bir-Sen olarak açtığımız davada Danıştay, doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın dava açması hâlinde aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapmasını engelleyen hükmü iptal etti.

Danıştay 8. Dairesi, kararında, “…her ne kadar davalı idarelerce anılan düzenlemenin dava süreci devam ederken yeniden doçentliğe başvuran doçent adaylarının iki farklı yoldan doçentlik sürecini devam ettirmesi nedeniyle doçentlik sürecinde yaşanan karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla yapıldığı belirtilmekte ise de dava konusu Yönetmelik değişikliği ile hak arama hürriyetine getirilen bu sınırlamanın, ulaşılmak istenen amaç ile orantılı olmadığı anlaşıldığından, dava konusu düzenlemede hukuk devleti ilkesine ve hak arama özgürlüğüne uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesine yer verdi.

10.08.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adaylar, bu işlemleri dava konusu etmek ile yeniden doçentlik başvurusu arasında tercih yapmaya zorlanmaktaydı.

Sendika olarak, 2547 sayılı Kanuna, anayasaya ve uluslararası hukukun yükseköğrenim görme hakkına ilişkin hükümlerine aykırı, doçent adaylarının hak arama özgürlükleri ile yükseköğrenim ve akademik kariyer haklarını açıkça ihlal eden bu düzenlemeyi yargıya taşımıştı."