Engelli vatandaşlarımız bu proje ile birlikte hayallerindeki işi kurmak için İŞKUR bünyesinden 400 bin liralık destek ödemesi alabilecek. Yapılan bu proje hem ticaret gücünü arttırmak için önemli bir adım olarak görülüyor. Nisan ayında proje çağrısı yapılan ve engelli vatandaşlar tarafından hazırlanacak projelerin başvuruları 7 Haziran 2024 günü saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi yaparak İŞKUR’un hibe ve desteklerinden yararlanabilecekler.

400 BİN LİRALIK DESTEK PAKETİNDE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

“İŞKUR’a engelli kaydı olmak bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğunu Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları ile belgelendirebilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde ‘Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği’ belgesine, Arıcılık projelerinde ise ‘Arıcılık’ belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla e-Devlet üzerinden komisyona sunacakları projeleri doğrultusunda;

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20.000TL.

Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 80.000TL. (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 40.000TL.)

Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 240.000TL, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 300.000TL.”

Bilgi almak isteyen engelli vatandaşlarımız www.iskur.gov.tr adresi üzerinden ya da İŞKUR İl Müdürlüğü ve hizmet merkezlerinden destek alabilecekler.

Kaynak: MİLLİ GAZETE