Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayınlandı.

YARGI SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Kanunla, deprem bölgesinde yıkım kararlarının iptalinin talep edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Borsa güne yükselişle başladı! Borsa güne yükselişle başladı!

YAPILARIN YIKTIRILMASI İÇİN MALİKLERE EN FAZLA 90 GÜN SÜRE VERİLECEK

Riskli yapı tespitinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılmasına imkan sunan kanun kapsamında, riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde, 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Yapıların tahliyesi, engellenmesi durumunda kolluk kuvveti marifetiyle gerçekleştirilecek.

MALİKLERİN SALT ÇOĞUNLUĞU ARANACAK

Kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek.

30 GÜN İÇİNDE YAPI RUHSATI VERİLECEK

Uygulama imar planı ve mimari, statik, tesisat ile her türlü fenni mesuliyetin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecek. Asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listelerinde yer almayan bilirkişilerin görevlendirilmesine imkan tanınacak.

Kaynak: ensonhaber