Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Van dâhil 23 şehirde toplam 235 sözleşmeli personel alımı yapıyor. İlana ilişkin başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve kontenjanlarına ilişkin detaylar…

KONTENJANLAR NASIL?

235 sözleşmeli personel alımının yapılacağı şehirler ve kontenjanlar şöyle;

Van 1, Batman 1, Diyarbakır 17, Adana 18, Adıyaman 20, Aksaray 1, Ankara 7, Aydın 1, Balıkesir (1), Elazığ 12, Erzurum 1, Eskişehir 1, Edirne 1, Gaziantep 21, Hatay 39, Kahramanmaraş 13, Kütahya 1, Konya 1, Kilis 3, Malatya, Muğla 2, 10, İstanbul 15, Şanlıurfa 18, Trabzon 1 ve Osmaniye 3 sıralanmaktadır.

Lise mezunu: Elektrik Elektronik Teknisyeni (1), Mobilya ve İç Mekan Teknisyeni (2)

Ön Lisans Mezunu: Elektrik Elektronik Tekniker (6), Harita Teknikeri (5), Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri (3),

Lisans Mezunu: Mimar (28), Elektrik Elektronik Mühendisi (13), İnşaat Mühendisi (15), Harita Mühendisi (6), Makine Mühendisi (13), Şehir Plancısı (25), Arkeolog (49), Müze Araştırmacısı (33), Kütüphaneci (36).

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlana başvuracak adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den ilgili puan türünden en az 70 puan alması gerekmektedir. Diğer genel şartlar şöyle sıralandı:

·       Türk Vatandaşı olmak,

·       Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

·       Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı: 3 ölü, 3 yaralı! Akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı: 3 ölü, 3 yaralı!

·       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

·       Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

·       Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

·       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlana ilişkin aranan özel şartlar ve detaylı bilgi için  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi ziyaret edilebilir

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Başvurular elektronik ortamda 11 - 24 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra (www.ktb.gov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların durumları başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın (www.ktb.gov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden duyurulacaktır.

Kaynak: Van Olay