Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşecek Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşecek

Van Gölü’nde suyun çekilmesi Vanlıları endişelendiriyor. Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, söz konusu sorunu çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye soru önergesi verdi. 

Milletvekili Bilici soru önergesinde, “Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. Maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Azalan yağış ve artan buharlaşma, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne günden güne daha çok zarar vermektedir. Göldeki su seviyesi daha da düşerken, bölgedeki bütün limanlar da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yağışlı ve kurak dönem arasında, göl seviye farkından dolayı kıyı ile göl arasında bir çekilme meydana geldiğini belirterek, Son 20 yıldır ülkemizde ve son 10 yıldır da göl havzasında ciddi bir kuraklık yaşandığını belirtmiştir. Bu kuraklığın sonucu olarak göl kıyısında kurulmuş bütün limanlar, bu çekilmeden olumsuz etkilenmektedir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin içinde yer alan limanda da aynı sorun yaşanmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Bilici soru önergesinde şu maddelere yer verdi;
1-Bakanlığınızın Van Gölü özelinde İklim Değişikliği ve iklim değişikliğinin yarattığı kuraklık karşısında herhangi bir eylem planı mevcut mudur? Şayet bir eylem planı mevcut ise bu planın detayları nedir?
2-SuIarın çekilmesi sonucu, teknelerin bazı limanlara girmesi imkansız hale gelmiştir. Bakanlık, bu sorunun çözümü için nasıl bir yöntem uygulayacaktır?
3-BakanIlk, limanların gölün ilerisine taşınması noktasında bir çalışma içerisinde midir?
4-Bakanlık, sabit olmayan; göl seviyesine bağlı olarak hareket eden limanlar hakkında herhangi bir çalışma yapmış mıdır? Böyle bir sistemin Van Gölü özelinde etkili bir çözüm olabilmesi mümkün müdür?

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - HABER MERKEZİ