Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (7 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (7 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle, kamu borçlarının tahsilatı ve gecikme cezalarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

GECİKME ZAMMI ORANI YÜZDE 3,5'E YÜKSELTİLDİ

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TECİL FAİZ ORANI YÜZDE 36 OLDU

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi. Bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı yüzde 24 uygulanacak.

DAHA ÖNCEKİ TECİL TALEPLERİNİ KAPSAMIYOR

Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı yüzde 24, bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak. Düzenleme daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor.

GECİKME ZAMMI NEDİR?

Amme alacaklarının vaktinde ödenmemesi durumunda uygulanan zama verilen isim gecikme zammıdır. Zamanında tahakkuk etmemiş vergiye istinaden ortaya çıkan durumda ise gecikme faizi oluşur. Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirinden farklıdır.

GECİKME ZAMMI HANGİ TÜR BORÇLARA İSTİNADEN UYGULANIR?

6183 Sayılı Kanun Devlete, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ait olup, bunların alacaklarını kapsar. Alacaklı amme idareleri; Devlet, il özel idareleri ve belediyelerdir.

Gecikme zammının uygulandığı borç türleri ise şu şekildedir:

- Devlete ait borçlar

- Vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, harç, resim, ceza tahkik ve takiplerine ait para cezası, muhakeme masrafı, vergi cezası gibi kamu borçlarına uygulanır.

Kaynak: EN SONHABER