Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru metninde göreve başlamaya hak kazanan personellerin gerekli evrak listesi paylaşıldı.

İŞTE YAPILAN DUYURU METNİ;

KPSS–2024/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı

yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı

beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2)

Form,

2-Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması

halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha

sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

3-Yükseköğretim mezunlarından https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi-sorgulama; ortaöğretim mezunlarından https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lisemezuniyet-belgesi sorgulama e-Devlet internet adreslerinden alınacak mezun belgesi,

4-Şoför pozisyonuna yerleşenlerden KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzunun 2. Başvuru Özel

Şartları bölümünün 2.6. maddesinde belirtilen belgeler,

5-KPSS-2024/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

6-2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm ebadında ve arkasına adı, soyadı yazılmış)

7-Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili önemli açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili önemli açıklama!

8-e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü.

(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

• Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz

edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

AÇIKLAMA VE UYARILAR

1-Adaydan, kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmeyecek

ancak bu beyanının teyidi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı

nüfus cüzdanı aslını göstermesi talep edilecektir.

2-Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım

Sistemi aracılığıyla araştırılacak, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanlarının

doğruluğu, yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilecektir.

3-Adayların e-Devlet internet adresinden almış oldukları mezun belgelerine ait “Belge

Doğrulama” işlemi ilgili başvuru komisyonları tarafından

https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama internet adresinden T.C Kimlik Numarası ve belge

üzerinde bulunan barkod numarası ile yapılacaktır.

4-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak,

göreve başlatılmış olanların hizmet sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş

ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kaynak: HABER MERKEZİ