Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1'i büro personeli ve 425'i tekniker eleman olmak üzere 426 sözleşmeli personel alımını yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın detayları belli oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

BAŞVURU TARİHLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 1 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 11 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan iş ilanına göre, 426 sözleşmeli personel alımı için başvurular 1 Aralık tarihinde başlayacak. 11 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden devam edecek olan başvurularda posta ya da kargo yöntemi kabul edilmeyip sadece internet başvuruları değerlendirmeye alınacak.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündenyapılan açıklamada: ''Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 1 (bir) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 425 (dörtyüzyirmibeş) adet Sözleşmeli Tekniker olmak üzere toplam 426 (dörtyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.''

BAŞVURU NEREDEN NASIL YAPILIR

Başvurular 1 Aralık - 11 Aralık tarihlerinde e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN