ESAS NO : 2021/435 Esas
DAVALI : ŞABAN GÜR - 12071422032 - Akbük Köyü Merkez Mah. 5. Sok. No:13 Tosya/ KASTAMONU
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Adres araştırmanızdan bir netice alınamadığından tarafınız hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
HMK.nun 140/3 maddesi gereğince; tanık listesi sunmak üzere iki haftalık kesin sürenizin bulunduğu, iki haftalık kesin süre içinde sunmamanız halinde ya da bir sonraki celse tanıkların hazır edilmemeleri halinde, tanık deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ile;
İlgili dosyanın; 06/06/2023 günü saat: 09:10'da duruşmasında geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde (gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı) hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususunda yapılacak ihtarınyerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01823881