T.C. VAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/24 Esas

DAVALI : ZEYNEP TOSUN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 30/05/2024 günü saat: 10:50'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde (gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı) hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01999105