ESAS NO : 2022/247 Esas
DAVALI : MEHMET ÇAPRAZ Yeni Mah.İpek Yolu Cad.No 362 İç Kapı No.2 Yüksekova/ HAKKARİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan açık yargılaması neticesinde;
Adres araştırmanızdan bir netice alınamadığından tarafınız hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
İlgili dosyanın; 06/06/2023 günü saat: 09:20'da duruşmasında geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde (gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı) hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususunda yapılacak ihtarınyerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01823895