T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/610 Esas
Mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle TMK m. 713/4 uyarınca dava konusunun Van ili İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi 78 pafta, 1437 ada, 123 parsel sayılı taşınmaz tapuda kim olduğu belli olmayan İbrahim oğlu Hasan adına kayıtlı olduğu, taşınmazı 1965 yılından beridir Muris Nadir ÖZİSTER, Arslan ÖZİSTER, Davut Furkan ÖZİSTER, Fırat ÖZİSTER, Gülcan AYHAN, Gülfer ASLAN Güllü ÖZBEY, Hakan ÖZİSTER, Halime ÇİNAR, Halime ÖZİSTER, Hayat ÖZİSTER, Hicran BOZAN, İmren TAYLAN, İnci AYDIN, Sevim VANLI ve Zozan ÖZİSTER'in kullandıklarını iddia etmekte olup,bu ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde tescil şartlarının gerçekleşmediğini ileri sürerek mahkememize itiraz eden bulunmazsa, davacı adına tescile karar verilebileceği ilan olunur. 12/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02008796