ESAS : 2022/271
KARAR: 20123/228
HÜKÜM: Ayrıntısı ve yasal gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
Sanık Mirvays EMİRİ'nin üzerine atılı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79/1-a madde ve bendinde düzenlenen ''Göçmen Kaçakçılığı'' suçunu işlediği sabit görüldüğünden, sanığın NETİCETEN 6YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS VE 6.250 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 6.250 gün adli para cezası karşılığı toplam 125.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık Mirvays EMİRİ'nin üzerine atılı ''Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçunu mağdurlara karşı işlediği sabit olduğundan NETİCETEN 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Dair, sanığın yokluğunda, Cumhuriyet Savcısı'nın huzurunda, yüze karşı verilen kararlarda verildiği tarihten, tarafların yokluğunda verilen kararlarda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisindeVan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, talebe uygun olarak ve kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ihtar olunarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR .

#ilangovtr Basın No ILN01972964