ESAS NO : 2023/133 Esas
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında Dahili Davalı HANDAN TUNÇ- 127...662 T.C. Kimlik numaralı ve dosya içinde bilinen yurt dışı adresi ABUJA /NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ mahkememizce çıkartılan tebligatın bilaikmal iade döndüğü ve Dahili Davalı BARIŞ KARAKOYUN- 648...726 TC. Kimlik numaralı dosya içinde bilinen yurt içi ve yurt dışı adresleri olan Seyrantepe Mah. Tren Yolu Sk. No:66 İç kapı no:2 Tuşba/Van mahkememizce çıkarılan tebligatın bilaikmal iade döndüğü ve Amerika dabilinmeyen adresine tebligat yapılamadığı, şahısların tebliğ memuru tarafından adresinin tespit edilemediği, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan ilgililere,dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, son duruşma tutanağı, bilirkişi raporları tebliğ edilemediğinden adresi meçhul olan ilgililere tebliğ yapılmasına mahkememizce karar verilmiştir. HMK'nun 122/1 md.gereği tebliğden itb. iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmeniz, ibraz etmediğiniz takdirde HMK 128/1 md. uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar edilmiş sayılacağınız, HMK 129/2 md gereği delil olarak gösterilen belgelerin dilekçeye eklenmesi,gerekirse tespit edilecek delil avansının yatırılması, aksi takdirde HMK 104/5 md.gereği ankar ön duruşma aşamasında bu eksikliklerin tamamlanabileceği, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız ihtarına ( tebliğ ile ihtarat yapılmış sayılır.) Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtarına, ( tebliğ ile ihtarat yapılmış sayılır.) TK.m.31 uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra kendilerine tebligat yapılmış sayılacağı hususu TK.m.29 uyarınca İLAN OLUNUR. 02/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN02003561