Cevap ve Düzeltme Metni

2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yapılmayacak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yapılmayacak

Sahibi olduğunuz ve aynı zamanda içerik ve yer sağlayıcılığını yaptığınız www.sehrivangazetesi.com haber sitesinde ana sayfa üzerinden büyük manşet şeklinde 21.02.2024 tarihli “Triptik ücretleri Van'dan İran'a geçişlerde büyük engel!” başlıklı habere yer verilmiş ve Van’dan İran’a giderken karşılaşılan en büyük sorunların başında gelmeye devam ediyor, triptik bedeli olarak bilinen bu miktar son dönemlerde fahiş artışlar görürken Türkiye’den İran’a araçla geçmek adeta imkansız hale geldi gibi gerçeği yansıtmayan müvekkil kurumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde şekilde haber içeriklerine yer verilmiştir. Tüm bu iddialar gerçek dışı olup; müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Şöyle ki; 

a- Haberde bahsedilen belge vasıflandırması hatalıdır. Pasaport veya triptik belgesi değildir. Bahsedilen belge; 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Geçici İthalat Sözleşmesi’nin ilişik çekincelerle birlikte onaylanması uygun bulunan Birleşmiş Milletler nezdinde imzalanmış İstanbul 1990 sözleşmesinde şartları belirlenen “Geçici ithalat” rejimine göre düzenlenen Gümrüklerden geçiş karnesidir. (Carnet de passages en douane - CPD) 

b- Anılan uluslararası sözleşme ve bağlı olarak düzenlenen gümrük mevzuatına göre; anlaşmaya taraf ülkeler, ülkelerine giren yabancı ülke taşıtlarından egemenlik hakkına dayalı olarak almaları gereken gümrük vergisi, KDV, ÖTV ve benzer vergileri istemeksizin geçici ithalatına ve egemenlik sahalarına girmelerine müsaade etmektedirler. Ancak geçici ithalata müsaade etmek için aracın giriş yaptığı ülkede yetkili kefil kuruluşun teminat belgesini vermelerini talep edebilirler. CPD, İran İslam Cumhuriyeti Devletinin Türkiye’den giriş yapan taşıtlardan istediği belgedir. Sözleşme tarafı olan her devlet bu belgeyi istememektedir.

c- Bahse konu kefil kuruluş Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’dur. Müvekkil Kurum bu belgeyi tanzim ettiğinde, taşıtın geçici ithalat şartlarını ihlal etmesi halinde gümrük vergisi, KDV, ÖTV gibi giriş yapılan ülkenin belirlediği vergileri ödemeyi taahhüt etmektedir. Güncel olarak 21 adet taşıt için İran İslam Cumhuriyeti Gümrük idaresinin talebi vakidir.  

d- Kefil Kuruluş müvekkil, kefaleti için yurt dışına çıkan şahıstan teminat almaktadır. Çünkü çıkan her taşıt geri dönmemektedir. Aksi takdirde müvekkil kefil sıfatıyla aşırı bir yüke katlanmış olur. Taşıt sahibi eğer yurda geçici ithalat şartlarını ihlal etmeksizin vermiş olduğu teminat derhal kendisine iade edilmektedir.

e- CPD belgesi ile kefil olmanın karşılığında taşıt sahibinden 10 sayfalık CPD için 4.400 TL, 25 sayfalık CPD için 5.540 TL ücret almaktadır. Her çıkış için alınan ücret 440 TL ila 221,60 TL arasında değişmektedir.

f- Haberin muhteviyatında Irak’a giriş yaparken düşük bir bedel ödendiğinden söz edilmektedir. Ödenen bedel CPD için ödenmemektedir. Irak Cumhuriyeti Gümrük idaresi CPD istememektedir. Ödenen bedel zorunlu trafik sigortası karşılığı olan uluslar arası sigorta primidir. Haberde sapla saman birbirine karıştırılmaktadır.

g- Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı’ndan “Taşıma Belgesi” olan ticari araçlarda teminat %80 oranında indirimle alınmaktadır. Bu şekilde ticari iş sebebiyle geçiş yapanlar korunmuş olmaktadır.

Hasılı,

1-CPD belgesi uluslararası sözleşmeye dayanan bir belge olup, Türkiye Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü veya Türkiye Turing Otomobil Kurumu tarafından istenmemekte, taşıtın giriş yaptığı ülkenin iradesine bağlı olarak giriş yapılan ülke gümrük idaresi tarafından vergiler karşılığı istenen teminattır.

2-Müvekkil tarafından talep edilen CPD ile yüklenilen kefalet karşılığı teminat olup, şartları ihlal etmeyen taşıt sahibine derhal iade edilmektedir.

3-Müvekkil kurumun aldığı ücret her giriş için 221,60 TL ile 440 TL arasındadır. Buna karşılık özellikle ticari araçların kefaleti için verilen CPD’ler sebebiyle ağır bir yük yüklenmiştir. 

Tüm bu nedenlerle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluk olmuş ve işbu tekzip metni kaleme alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur. 

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Turistik, Teknik, Triptik ve Yayın İşletmeleri vekili Av. Ferruh Özdemir

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - HABER MERKEZİ