ŞEHRİVAN HABER-FATMA NUR POLATCAN 

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek’in Van Ferit Melen Havalimanına gerçekleştirilen sefer sayısının artırılması talebine ilişkin TBMM’ye verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakan Uraloğlu, havalimanında Kürtçe anons yapılmamasının gerekçesini de açıkladı.

Ömer Çelik: Bu bir katliam yasası değil Ömer Çelik: Bu bir katliam yasası değil

“ÜLKENİN RESMİ DİLİ VE HAVACILIK ORTAK DİLİ OLAN İNGİLİZCE OLMAK SURETİYLE YAPILMASINI HÜKMETMEKTEDİR”

Uraloğlu, uçaklardaki anonslara dikkat çekerek şunları aktardı: “Diğer taraftan, iç hatlardaki tarifeli yolcu seferlerinde; gerek ulusal ve gerekse uluslararası sivil havacılık mevzuatı, yolculara yönelik bilgilendirme ve uyarı anonslarının havayolu işletmesinin bağlı olduğu ülkenin resmi dili ve havacılık ortak dili olan İngilizce olmak suretiyle yapılmasını hükmetmektedir. Yapılan acil durum bilgilendirme ve uyarı anonsları; işitme engelli yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular tarafından anlaşılır bir şekilde görsel video yayınları ile işaret ve beden dili de kullanılarak desteklenmektedir.”

BAKAN URALOĞLU, KÜRTÇE ANONS YAPILMAMASININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Uçaklarda Kürtçe anons yapılmamasının gerekçesini ifade eden Uraloğlu, “Bununla birlikte; havayolu seferlerinde uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrası bir kısım işitsel ve görsel briting hizmetlerinin Kürtçe dilinde de yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine dair 10.07.2014 tarihli ve 8898 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 9. İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen 03.12.2015 tarihli ve E:2014/1814, K:2015/2047 sayılı temyize konu karar, Danıştay 10 uncu Dairesinin 13.09.2021 tarihli ve E.2016/15991, K 2021/4029 sayılı kararı ile onanmış ve temyiz. istemi reddedilmiştir” diye aktardı.

“FİLO BÜYÜKLÜKLERİ TİCARİ TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA HAVAYOLU KURULUŞLARINCA VE BELİRLENMEKTEDİR”

Bakan Uraloğlu, uçak seferlerinin az olmasının gerekçesini dile getirerek, “Havalimanlarına düzenlenen seferlerin çeşitliliği ile sayıları, fiyat uygulamaları ve zamanları bölgenin yolcu potansiyeline bağlı olarak havayolu kuruluşlarının filo büyüklükleri ticari tercihleri doğrultusunda havayolu kuruluşlarınca ve belirlenmektedir. Havayolu işletmeleri; serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlardır. Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı/aktarmasız uçuş ile seferin icra edilmesi vb. hususlar; havayolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup, havayolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır. Uçuş başvurusu olması halinde, başvurular ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığımızca değerlendirilmeye alınmaktadır” dedi.

Editör: Necmettin Dursun