İ L A N

DOSYA NO : 2018/1371 Esas
KARAR NO : 2019/515
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2019 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 100 TL ADLİ PARA, 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Heidar ve Raziye oğlu, 22/11/1984 doğumlu, HAMID MADADI tüm aramalara rağmen bulunamamış, istinabeye rağmen ilgili evrakların tebliği sağlanamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur. 14.02.2024

#ilangovtr Basın No ILN01987170