VAN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2019/1193 ESAS

KARAR NO: 2024/206
MÜŞTEKİ : EBRAHİM MOHAMMADI,veoğlu, doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Alipaşa Mah. 1328-Dede Efendi Sok. No:4İpekyolu/ VAN adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:
MÜŞTEKİ : ZEYNEP JAFARI, Khazanfar ve Hakima kızı, 1985 doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Alipaşa Mah. 1328-Dede Efendi Sok. No:4 Van/Merkez Van Merkez/ VAN adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:
SANIK : ZABİ ARMAN, Alibehç ve Fatıma oğlu, 01/01/1987 AFGANİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah.1909 Zübeyde Hanım Caddesi No:95 Van Merkez/ VAN adresinde oturur.
HÜKÜM: Ayrıntısı ve yasal gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
1-Her ne kadar sanık Zabi ARMAN hakkında, "Konutta Silahla Yağma, Cinsel Taciz, Yaralama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Tehdit" suçlarından cezalandırılması talebi ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde açılan kamu davasına ilişkin olarak, 08/11/2019 tarih, 2019/255 esas ve 2019/282 karar sayılı ilam ile Mahkemesince görevsizlik kararı verilmiş ise de; gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlerin 5237 sayılı TCK'nın 149/1-a-d.2 madde ve fıkrası kapsamında, konutta silahla yağma suçunu vücut verip vermeyeceği hususunun irdelenmesi gerektiği anlaşıldığından, yargılama yapma, delilleri takdir etme görev ve yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu ve sanığın iddianameye konu bölünemez eylemleri nedeniyle üzerlerine atılı diğer müsnet suçları işleyip işlemediklerini de tespit etme görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 4/1 ve 5. maddeleri uyarınca MAHKEMEMİZİN KARŞI GÖREVSİZLİĞİNE,
2- Olumsuz görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın, ortak yüksek görevli mahkeme olan VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
3-Yapılan yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkeme tarafından değerlendirilmesine,
Dair, tarafların yokluğunda, iddia makamının huzurunda ve istemine uygun,karara karşı itiraz yasa yolu açık olmak üzere, itiraz talebininyokluklarında verilenler yönünden kararın tebliğ, yüze karşı verilenler yönünden tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle Van Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz talebinde bulunulabileceği, itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hususu belirtilerek karar verildi. 14/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN02009953