Van’ın geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği, Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı çalışmaları başladı. Planın hazırlık çalışmaları oluşturulan sekreterya tarafından yürütülürken, start için ilk toplantılar da gerçekleştirildi. Katılımcı, yenilikçi ve sürdürülebilir temeller üzerine inşa edilecek olan stratejik plan kapsamında, anket çalışmaları, halk toplantıları, muhtarlarla toplantılar ve sivil toplum örgütleri ile toplantılar düzenlenerek, kentin üç farklı noktasında kurulacak olan stantlarda yurttaşların görüş ve önerileri alınacak. Bu kapsamda kadınlar, gençler, çocuklar ve engelli bireylerle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirilecek. Tüm bu veriler ışığında 25-26 Temmuz 2024’te çalıştay düzenlenerek Stratejik Plan ile ilgili yol haritası belirlenecek.

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Van’ın önümüzdeki dönem için stratejisinin belirleneceği, stratejik plan çalışmaları ile halka yönelik hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılması, yurttaşların memnuniyetinin sağlanması, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetimin ortaya konulması, halk ve kent dinamiklerinin belediye yönetimine maksimum seviyede katılım sağlaması hedefleniyor. Farklı alanlardaki çeşitli konuların ele alınarak, kentin geleceğine dair planların belirleneceği 2025-2029 Stratejik Planı belediyenin aynı zamanla halkla birlikte yönetilmesi stratejisini de ortaya koyacak.

HALKLA YÜZ YÜZE ANKET ÇALIŞMASI

Stratejik Plan için kentte yaşayan yurttaşların talepleri, önerilerinin yer aldığı 17 soruluk bir anket çalışması yapılarak, halkın hayata geçirilecek olan projelerle ilgili önerileri, öncelik verilmesi gereken proje ve çalışmalar,  kentsel çalışmalarda öncelik verilmesi gereken konular, işsizlik sorunu ve yerel ekonomiyi güçlendirme çalışmaları, çevre, temizlik ve ekoloji konularında hizmet önceliği, dil-kültür alanındaki çalışmalar, sosyal ve sağlık politikaları, tarih-turizm politikaları, kadın politikaları, çocuk politikaları, engelli politikası, yaşı ilerlemiş bireylere dair politikalar, zabıta hizmetleri, demokratik katılım, belediye hizmetlerine ilişkin bilgi akışı, olumlu faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve Büyükşehir Belediyesini olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel olaylar gibi konularda yurttaşların fikri alınarak çıktı oluşturulacak ve bu öneriler ışığında halkın talep ve beklentileri saptanacak. Dijital ortamlarda gerçekleştirilecek olan anketlerin yanı sıra kentin üç noktasında biri kadın olmak üzere kurulacak olan stantlarda da yurttaşlarla yüz yüze anketler gerçekleştirilecek. Burada da yine yurttaşlara 17 sorudan oluşan bir anket verilerek, halkın beklentileri ve önerileri alınacak. Yüz yüze yapılacak ankette yurttaşların beklentileri, öneri ve talepleri rapor haline getirilerek, çıkan sonuçlar çalıştayda ele alınacak. Böylece halkın söz sahibi olacağı bir alan yaratılarak, halkın fikirleri doğrultusunda hareket edilecek.

HALK TOPLANTILARI

Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimi devralması ile başlayan halk buluşmalarının kapsamı genişletilerek, ilçe ve mahalle bazlı toplantılar ve halk buluşmaları düzenlenecek. Bu toplantılar çerçevesinde kadınlar, gençler ve çocuklarla ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirilecek. Bu sayede halkın seçilmişlere sorun ve taleplerini birinci ağızdan ulaştırmaları sağlanırken, halkın yapılacak olan hizmet ve çalışmalarda aktif olarak rol alması da sağlanmış olacak. Mahalle meclisleri de bu sürece dahil edilerek halkın tamamına ulaşılması ve dokunulması sağlanacak. Özellikle dezavantajlı grupların ve yurttaşların tespiti noktasında da halk buluşmaları yapılacak.

MUHTARLARLA TOPLANTILAR

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı!

Belediyenin 2025-2029 Stratejik Planının önemli ayaklarından biri de muhtarla yapılacak olan toplantılar oluşturacak. 13 ilçeye bağlı 694 mahalle muhtarlarıyla ilçe bazlı toplantılar yapılarak, mahallerin altyapı, üstyapı, sosyal ve ekonomik sorunlar gibi konular ele alınacak. Muhtarların mahalleriyle ilgili talep ve önerileri alınarak, yapılacak olan hizmet ve çalışmaların kapsamı saptanacak. Ayrıca olağandışı durumlarda daha hızlı ve etkili bir iletişim sistemi kurularak, olaylara daha kısa sürede müdahale ve sorunların çözümü noktasında daha aktif bir çalışma ortamı sağlanacak. Muhtarlardan gelecek olan talep ve önerilerin çıktısı oluşturularak, yapılacak olan çalıştayda hızlı ve etkili çözüm önerileri masaya yatırılacak.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE TOPLANTILAR

Çalışma kapsamında kentte aktif olarak faaliyet yürüten ve kentin geleceğine dair söz sahibi olmak isteyen Sivil Toplum Örgütleri ile çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilerek, STÖ’lerinin belediye çalışmalarında aktif olarak rol almaları sağlanacak. Toplumsal katılımın en üst seviyede sağlanabileceği, kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin yer alacağı kent konseyi ve STÖ’lerinin görüş ve önerileri de stratejik planın bir parçası haline getirilerek, kente dair yapılacak proje ve çalışmalarda sürdürülebilirlik esas alınacak.

KADIN POLİTİKALARI STRATEJİK PLAN’DA

Stratejik Plan’ın en önemli ayaklarından birini kadın politikaları ve kadınlara yönelik çalışmalar oluşturuyor. Bu çerçevede yapılacak tüm çalışmalarda kadınlara yönelik yapılacaklar gözetilerek, hazırlık yapılacak. Anket çalışmasında kadınlara yönelik ayrı vurgu planlanırken, gerçekleştirilecek halk toplantıları ve saha çalışmasında da yine kadına ilişkin politikalar ayrıca ele alınacak.

25-26 TEMMUZ’DA ÇALIŞTAY YAPILACAK

Tüm bu çalışmalar ışığında hazırlık aşaması tamamlanacak olan Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı ile ilgili 25-26 Temmuz 2024 tarihinde bir çalıştay düzenlenecek. Kentin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirlenmesinin hedeflendiği çalıştayda, kentin geleceğini şekillendirmek, kent vizyonu, misyonu ve hedefleri ortaya konulacak. Belediyenin yönetim kadroları ve tüm birimlerinin yanı sıra kent dinamikleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile halkın katılım sağlayacağı çalıştay iki gün sürecek ve çalıştay sonrası sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bu çalıştayın hemen ardından ayrıca bir de kadın çalıştayı düzenlenerek, Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planının nihai şekli verilecek.

‘HALKIN FİKİRLERİ DOĞRULTUSUNDA KENTİ YÖNETMEK İSTİYORUZ’

Stratejik planların aslında bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirten Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Stratejik Plan Eş Koordinatörü Leyla Çelik, Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planının her aşamasında halkın olduğunu belirterek, katılımcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir strateji planı ortaya koymak istediklerini söyledi.

Stratejik planın hazırlık çalışmalarının büyük bir özveri ile devam ettiğini ifade eden Çelik, “Bizler hem gelmiş olduğumuz fikriyat ve gelenek, hem de yerel yönetim deneyimimizde her zaman halkımızın en üst düzey temsiliyet ve katılımının olduğu bir yönetim stratejisini benimsedik. Stratejik Planı hazırlarken de aynı hassasiyeti ortaya koyduk. Burada toplumun her kesiminin ve Van halkının tamamını kapsayacak bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunun için de önceliği Van halkına ve yurttaşlarımıza vererek, onların görüş, öneri ve fikirleri doğrultusunda bu kenti yönetmek istiyoruz. O yüzden de kentte yaşayan her ferdin görüşü bizler için değerlidir. Burada yaşayan kadınların, işsizlerin, gençlerin, çocukların, dezavantajlı grupların ve herkesin söz sahibi olacağı, söz söyleyebileceği bir alan yaratmak istiyoruz. Stratejik planımızı oluştururken, hizmet edeceğimiz yurttaşlarımızın bizlerden ne istediği, ne beklediği, kendisini bu işin neresinde görmek istediği konularına önem verdik. Onun için de ilk olarak geniş katılımlı dijital ortam ve yüz yüze anketler gerçekleştireceğiz. Ardından halk buluşmaları ile halkımızın bizden beklentilerini birinci ağızdan dinleyeceğiz. Daha sonra mahalle muhtarlarımız ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunacağız. Ve nihayetinde 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde geniş katılımlı bir çalıştay yaparak, yol haritamızı belirlemiş olacağız” dedi.

“TÜM YÖNETİM KADROLARIMIZLA HALKIMIZA 7/24 HİZMET EDECEĞİZ”

Özellikle kayyım dönemlerinde aksayan hizmetlerin halkı ciddi anlamda mağdur ettiğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu: “Bizler özellikle 8 yıllık kayyım dönemlerinde ilimizde halkımızın sistematik olarak belediye hizmetlerinden nasıl yoksun bırakıldığını biliyoruz. Eşbaşkanlarımız ve tüm yönetim kadrolarımızla halkımıza 7/24 hizmet etmek, her şartta onların yanında olmak ve onların iradelerine sahip çıkmak için elimizden gelen tüm çabaları ortaya koyacağız. Bu noktada ihmal edilen tüm alanlarda çalışma yaparak, kentimizi daha yaşanır bir hale getirmeye çalışacağız. Marka değeri yüksek ve yurttaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir Van için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyacağız. Stratejik Planın her aşamasına katkı sağlayan ve katkı sağlayacak olan arkadaşlarımıza ve yurttaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - BASIN BÜLTENİ