ŞARTLAR YENİDEN GÜNCELLENDİ

Van’ın İpekyolu Personel bünyesinde istihdam etmek üzere 1 (bir) adet daimi Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı için başvuru şartları güncellenerek tarih 28 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Daha önce evrak gönderen ve başvuru yapanların tekrar evrak göndermesine gerek yoktur.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

B-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı uçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

C-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,

D-35 yaşını geçmemiş olmak,

E-Adayların askerlikle ilgisinin bulunmaması,(askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak)

F-Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

G-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

H-Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak (1 KV altı ve İKV üstü AG-OG-YG dersleri almış olmak.)

I-İlan tarihi itibariyle özel veya kamu kurumlarında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak

İ -İlgili idareye yapılacak olan hakkediş tekniğine hakim, saha şantiye deneyimine sahip, teknik malzeme bilgisine sahip, elektrik tesisatı disiplinlerinin imalat ve organizasyon becerilerine sahip, metraj, keşif ve iş programı yapabilmek,

J- Autocad kullanabilmek

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvuruda bulanmak isteyen adaylar, 21.07.2023 – 28.07.2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru evrakları İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

BAŞVURU BELGELERİ

İpekyolu Belediyesi’nden esnaf ve seyyar tezgâhçılara uyarı! İpekyolu Belediyesi’nden esnaf ve seyyar tezgâhçılara uyarı!

1-Kimlik Fotokopisi

2-Diploma Fotokopisi

3-Yerleşim Yeri Belgesi

4-Adli Sicil Kaydı

5-Askerli Belgesi

6-Müracaat koşullarında belirtilen mesleki tecrübeye sahip olmayı belgelendirmek

7--Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak rapor) sözlü ve uygulama Sınavından sonra asıl listede yer alanlar

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Başkanlık tarafından Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

Not: Değerlendirme sonucunda sözlü ve uygulamalı sınava hak kazanan adaylar

Belediye Başkanlığımızın internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav tarihi 02/08/2023 Çarşamba günü.

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - NECMETTİN DURSUN