Van Muradiye Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 farklı pozisyonlar için başvuru tarihlerini 17-20 Kasım olarak açıklarken başvuru şartları da belli oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye vatandaşı olmak,

İlan tarihi itibari ile 20 ile 40 yaş (17.11.2023-17.11.1983) tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyr kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Ön lisans veya Lisans mezunu olmak,

İlan tarihi ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve 2 aydır Muradiye ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetimi görevden alındı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetimi görevden alındı

Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

BAŞVURU TARİHİ

Van Muradiye Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 farklı pozisyonlar için başvuru tarihlerini 17-20 Kasım olarak açıkladı. Başvurular, Muradiye Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - HABER MERKEZİ