Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alımında Asıl sıralamasında olup belirtilen tarihlerde göreve başlamak için belgelerini teslim etmeyerek hakkından feragat etmiş sayılanların yerine, Yedek sıralamasına göre alım yapılacağını duyurdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Web sitesinde yapılan açıklamaya göre “30.12.2023 tarihinde Resmi Gazetede ve Üniversitemizin web sayfasında yayımlanan Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi

Hastanesi ve Diğer Merkezi Birimler için 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanına müracaat eden adayların durumlarına ilişkin ilgili komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçları duyurumuzun ekinde yer almaktadır. Söz konusu yapılan değerlendirme sonucunda; ASIL sıralamasında olup belirtilen tarihlerde göreve başlamak için belgelerini teslim etmeyerek hakkından feragat etmiş sayılanların yerine, YEDEK sıralamasına göre alım yapılacaktır.

YEDEK olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki istenen belgelerle birlikte, 20.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar Van Yüzüncü Yıl

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Van TSO Başkanı Takva’dan Van’daki esnafa önemli çağrı! Van TSO Başkanı Takva’dan Van’daki esnafa önemli çağrı!

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılamayacaktır.

ASİL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Diploma (E-Devlet çıktısı, Aslı veya noter onaylı )

2) Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgeleri ibraz edilecektir. ( Noter onaylı )

3) Tecrübe veya deneyim istenen alanlar için çalışma belgesinin aslı ve barkodlu Sosyal

Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü, ( SGK hizmet dökümü Noter onaylı )

4) Sağlık Raporu

5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek-Kadın), Destek Personeli Temizlik (Erkek-Kadın),

Destek Personeli Bahçe Bakımı (Erkek-Kadın), Destek Personeli Bakım Onarım (Erkek),

Destek Personeli Şoför için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

6) Mal Bildirim Beyan Formu. (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir. Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

7) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir.

8) 4 adet vesikalık fotoğraf.

9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

NOT 1: Asil adaylardan istenen atamaya esas belgelerin doğruluğu teyit edilmediği takdirde atamaları yapılmayacaktır.

NOT 2: Bilindiği gibi; 657 sayılı devlet memurları kanunun 4/b maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” İfade edildi.

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER-HABER MERKEZİ