Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporu, "" internet sitesinden açıklandı.

ODTÜ URAP'ın raporuna göre; Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri geçen yıl dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasında yer aldı.

TÜRKİYE’DE 9 ÜNİVERSİTE DÜNYADA İLK 500'E GİRDİ

Bunlardan Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada; ODTÜ QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada, İTÜ QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada, Boğaziçi Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada, Sabancı Üniversitesi THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada, Çankaya Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada, İstanbul Üniversitesi ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada, Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girerken 2023'te ilk 500'e, araştırma üniversitesi statüsü kazanmış devlet üniversitelerinden ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, İTÜ ve İstanbul üniversiteleri girmiş oldu.

6 ÜNİVERSİTE 11 DÜNYA SIRALAMASININ TÜMÜNE GİRDİ

Raporda ayrıca söz konusu listelerde ilk 500 dışında olmak üzere farklı sıralamalarda yer alan Türk üniversitelerinin bilgilerine de yer verildi.

Rapora göre;

Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, İstanbul, Ege ve Gazi üniversiteleri, 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer alma başarısını gösterdi.

Boğaziçi, ODTÜ, Koç, Bilkent ve Erciyes üniversiteleri ise 11 dünya sıralamasından 10'unda yer aldı.

Marmara, Yıldız Teknik, Dokuz Eylül, Atatürk, Gebze Teknik, Sakarya ve Süleyman Demirel üniversiteleri ise 9 sıralamada yer aldı.

Meteoroloji Van'ı uyardı: Yeniden yağış geliyor... Meteoroloji Van'ı uyardı: Yeniden yağış geliyor...

Bursa Uludağ, Sabancı, Çukurova, Fırat, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Kocaeli üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 8 sıralamada yer aldı.

VAN YYÜ 11 DÜNYA SIRALAMASININ 7’SİNDE YER ALDI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Selçuk, Çankaya, İstanbul Bilgi, İstanbul Aydın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Karadeniz Teknik, Anadolu, Ondokuz Mayıs, İnönü, Başkent, Pamukkale üniversiteleri de 7 sıralamada yer buldu. Raporda ayrıca; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 11 dünya sıralamasının 7’sinde yer alma başarısını gösterdi.

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - ZENÜN YEŞİL-NECMETTİN DURSUN