Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Van’da İpekyolu, Tuşba ve Gevaş’ta Hazineye ait 214 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

Emlak Müzayede sitesinde yer alan ilanda,

1.2. Açık artırma 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp iş bu şartname 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ve Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği Mevzuatının 25. maddesi kapsamındadır.

1.3. Açık artırma toplantısı, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel Konferans Salonu - Çankaya / Ankara – Van Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonu– Edremit/Van ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 07 Mayıs 2024 günü saat 10.30’da yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacaktır. İnternet katılım başvuruları ihale tarihinden 1 iş günü önce kapatılacaktır. (6 Mayıs 2024 Saat 10:30)

1.4. Açık artırma kapsamında yer alan taşınmazların konum ve görselleri www.emlakmuzayede.com.tr adresinden görülebilecek olup, taşınmazlar hakkında internet sitesinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen veya diğer yollarla yapılan tanıtım, broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler (metraj ve vasıflar vb.) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Taşınmazlara teklif veren katılımcı taşınmazı mevcut durumu (imar, iskân, hasar, hisse, tapu kaydı vb.) ile yerinde görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte başkanlık ’tan ve/veya Emlak Yönetim’den herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacaktır. Başkanlık ve/veya emlak yönetim, tanıtım dokümanında yer alan bilgi ve belgeler ile açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir. Tanıtım dokümanında yer alan bilgi, belge ve açıklamalar hiçbir surette başkanlığı ve/veya emlak yönetim’i ilzam etmez. Teklif sahibince, açık artırma tarihinden önce taşınmazın yerinde incelenmesi esastır. Teklif sahibinin ihalenin her aşamasında ve sözleşmenin imza tarihi ve tapu devrinin yapıldığı tarih itibariyle Taşınmaz hakkında tam bilgi sahibi olduğu kabul edilir. Katılımcı/Teklif sahibi/Alıcı ihale ilanı, Şartname ve Sözleşmedeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.

1.5. Başkanlık, açık artırmayı yapıp yapmamakta serbesttir. Başkanlık açık artırmayı, ihale tarih ve saatinden önce veya ihale sırasında veya ihale sonrasında herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilir. Başkanlık, bu durumda herhangi bir yükümlülük altına girmez. 1.6. Satışı yapılan taşınmazların alıcılar adına tapu tescili taşınmazların başkanlık adına devir işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

ARSA KATILIM TEMİNAT MİKTARLARI

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde;

Emlak yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR32

0001 2009 8780 0010 2622 03) no.lu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için;

Muhammen Bedeli 1.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 ile 2.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL

Muhammen Bedeli 2.500.001 ile 5.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL

Muhammen Bedeli 5.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 30.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL

Muhammen Bedeli 30.000.001 TL ve üstünde olanlar için 10.000.000 TL Katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

Katılım teminatları belirtilen hesaba EFT veya havale yöntemi ile ödenecek olup açıklama kısmına katılımcının gerçek kişi olması halinde müzayede boşluk TC. Kimlik numarası, tüzel kişi olması halinde müzayede boşluk vergi numarası yazılacaktır.

Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye bayrak numarası verilecektir. Katılımcılar en yüksek teklif sahibi olduklarında kullandıkları bayrağı teslim edeceklerdir.

KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELERİ

Gerçek kişi olması halinde, aslının ibraz edilmesi şartıyla resmi kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi

Tüzel kişi olması halinde, Şirket İmza Sirküleri, açık artırmaya katılacak kişi adına düzenlenmiş Yetki Belgesi (gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi), Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı, şirket kaşesi

Gerçek veya Tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. Bu durumda ortaklık hisse oranlarını kişiler şartnamede belirtmelidir. Şartnamede belirtilen oranlar geçerli olup değişiklik yapılmayacaktır.

Vekâleten katılım olması halinde, vekilin gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, işbu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, işbu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekâletnamesi, İhalesine katılmak istedikleri her bir gayrimenkul için iş bu şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu,

Her sayfası kaşelenip imzalanmış iş bu Açık Artırma ile Satış Şartnamesi ve ekleri (Bu imza hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.)

ARSA BAŞVURULARI VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - HABER MERKEZİ