Van ve bölge illerinde girişimcilere 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 250 bin TL destek vereceğini açıkladı. DAKA destek programına başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı için gerekli başvurular, 08 Mart 2024 tarihinden itibaren Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilir. Yetkililer, başvurmak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresini ziyaret edebileceklerini belirtti.

DESTEK PROGRAMIN AMACI PROGRAMININ AMACI

TRB2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

TRB2 Bölgesi’nde kadın girişimciliği/kadın istihdamına katkı sağlayacak sektörlere yönelik yatırımlar için fizibilite çalışmaları,

TRB2 Bölgesi’nin turizm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik tanıtım ve yatırım projeleri için fizibilite çalışmaları,

TRB2 Bölgesi’nde teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve yeni nesil girişimcilik odaklı yatırımlara yönelik fizibilite çalışmaları,

TRB2 2014-2023 Bölge Planı’nda yer alan strateji ve proje önerileri ile Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projelerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları.

GİRİŞİMCİLERE VERİLECEK DESTEK MİKTARI

Toplam Bütçe 1.000.000,00 TL

Ortalık savaş alanına döndü; 3 ölü 5 yaralı Ortalık savaş alanına döndü; 3 ölü 5 yaralı

Asgari Tutar: 100.000,00 TL

Azami Tutar: 250.000,00 TL

Azami Proje Süresi 12 Ay

DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU YAPABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR

TRB2 Bölgesi için 1.000.000,00 TL toplam bütçe ayrılırken projelere asgari 100 bin TL maksimum 250 bin TL destek verilecek. Proje azami süreleri 12 ay olarak belirlendi.

Destek programına başvuru yapabilecek kurum ve kuruluşlar

Yerel yönetimler,

Üniversiteler,

Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

Sivil toplum kuruluşları,

Organize sanayi bölgeleri,

Küçük sanayi siteleri,

Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri,

Endüstri bölgeleri,

İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar,

Kâr amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler.

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER