ŞEHRİVAN ÖZEL: FATMA NUR POLATCAN-ŞABAN BEYAZSAÇ

Uzun yıllardır kente dair önemli konu ve sorunlar konuşulsa da çözüm bekleyen onlarca önemli problem devam ederken 31 Mart itibariyle göreve başlayan yeni dönem başkanları için talepler de sıralanmaya başladı. Kent gündeminde yer alan konuların, yine kentten dinamiklerle konuşulduğu önemli yapılardan birisi olan kent konseyi bu taleplerden birisi oldu. 2014 yılından önce Van büyükşehir olmadan kurulan ve bir süre aktif olarak çalıştıktan sonra pasif hale gelen ve kayyum döneminde rafa kaldırılan o konsey için “Yeniden kurulmalı” talebi geldi. Van’da sorunların çözümü için vatandaşlar sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlar yapıp çözüm talebinde bulunurken, eski Ulaşım Daire Başkanı ve tecrübeli bürokrat Öner Yiğit kent konseyleri ile ilgili Şehrivan’a konuştu. Yiğit, Van gibi sorunları çok olan bir il için kent konseyinin ‘olmazsa olmaz’ olduğunun altını çizerek, kanunen de belediyelerin 3 ay içerisinde kent konseyini kurması gerektiğini dile getirdi.  

VAN’IN SORUNLARI KENT KONSEYİ YERİNE SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR

Yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, STK’ların ortak bir anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu ve kentin sorunlarının konuşulup tartışıldığı ve çözümlerin geliştirildiği demokratik yapılar olan kent konseyleri pek çok kentte olmasına rağmen Van’da kayyımlarla birlikte rafa kaldırıldı. İşsizlik, ulaşım, imar ve daha pek çok sorunla boğuşan Van’da problemlerin yıllardır sosyal medya hesaplarından paylaşılması kent konseyi eksikliğini yeniden gözler önüne serdi. Kent konseyi ile ilgili Şehrivan’a konuşan tecrübeli siyasetçi Öner Yiğit, “Kent konseyi Van için olmazsa olmazdır” diyerek kentin sorunlarının çözümü için bir an önce kent konseyinin kurulması gerektiğini dile getirdi.  

BİR DÖNEM KURULDU, KAYYUM DÖNEMLERİNDE KALDIRILDI

Yiğit, kent konseyinin önemini belirterek sözlerine şöyle başladı: “Kent konseyi, bir kentin özüdür, kültürüdür. O kentte üst düzeyde olması gereken bir platformdur. Bütün şehirlerde var ama maalesef Van’da yok. Van büyükşehir olmadan önce vardı. Hatta bunun öncülüğünü Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Osman Çelik yapmıştı. Şu anda Tuşba Belediyesi Eşbaşkanı olan Ümit Keser de başkanlığını yapmıştı. 2004’ten 2007’ye kadar kent konseyi Van’da vardı. Bu yıllardan sonra da bir süre devam etti. Kayyımlar atandıktan sonra kent konseyleri de bir daha yapılmadı. 2019 yılında mahalli idareler seçiminden hemen sonra belediye başkanları bununla ilgili bir meclis önergesi verdi, yönetmelik hazırlandı, daha sonra kayyımlar atandı ve kent konseyi rafa kaldırıldı.” 

FARKLI KESİMLERDEN TEMSİCİLERDEN OLUŞAN BİR MECLİS KURULABİLİR

Kent konseyinin nasıl kurulması gerektiğini dile getiren Yiğit, Kent konseyi içerisinde yer alan mülki amirleri ve temsilcileri, belediye başkanı veya temsilcisi, sayısı 10’u geçmemek üzere kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri, mahalle sayısı 20’ye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, belediye teşkilatını kuran siyasi partilerin temsilcileri, üniversiteden temsilci, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, barolar, vakıflar, dernekler meclis ve çalışma grupları kurar. Her biri birer temsilci verdikten sonra bu defa onların da meclisi kurulabilir” ifadelerini kullandı. 

YİĞİT: KENT KONSEYİ VAN İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR

Van’daki belediyelerden işten çıkarılan işçi sayısı belli oldu! Van’daki belediyelerden işten çıkarılan işçi sayısı belli oldu!

Kent konseyinin Van için olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Yiğit, “Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26113 sayılı Kent Konseyi yönetmeliğine dayanarak kurulmalı. Kent konseyi daha çok merkezi yönetim, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, STK’ların birleşiminden oluyor. Kentle ilgili derlemeler yapılır. Amaç, kentle ilgili bilgi ve birikimi elde etmek ve bu kurumlar arasında birlikteliği sağlamaktır. Van için olmazsa olmazdır. Kent konseyinin Van’a katkısı çok olacaktır. Sorun ne olursa olsun çözüm kent konseyi olacaktır. O yüzden çok önemlidir. Siyasetin bulaşmadığı bir yerdir” dedi.   

“KENT KONSEYİNDE KONUŞULAN TEK ŞEY ‘VAN’ OLACAK”

Yiğit, kent konseyinin Van’a birçok şey katacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Kent konseyinde konuşulan tek şey ‘Van’ olacak. Van’ın geleceği, güzel yarınları konuşulacak. Kent konseyi Van’a birçok şey katar. Kentin sorunlarını esas alır. Van gibi sorunları olan bir kentte kesinlikle olması gerekir. Hemşehrilik hukuku çok önemlidir. Ortam yaşam bilincinin geliştirmesine katkı sağlar. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması, ortaya çıkan sorunların planlanması ve uygulanmasını sağlar. Van’ın şu an en büyük sorunu işsizliktir. Bu konu kent konseyinde ele alınır. Van’ın ulaşım ana planı yok. Ki Van’ın en büyük sorunlarından biri ulaşımdır. Dolayısıyla o platforma bu konuyla ilgili kim katılıyorsa ortak akıl ile bu sorunun nasıl çözülmesi gerektiği kent konseyinde konuşulur, tartışılır. Van Gölü’nü koruma platformu bu konseyde yer alabilir.” 

YİĞİT: BELEDİYELER 3 AY İÇERİSİNDE KENT KONSEYİNİ KURMALI

Kanunen 3 ay içerisinde Van’da kent konseyi kurulması gerektiğini belirten Yiğit sözlerini şöyle tamamladı: “Van’da bir uzlaşma kültürü yok. Toplum tamamen ayrıştırıldı. Kent konseyi bunu birleştirebilir. Van’ın kent kimliği yok. Buna ilişkin tarihi, doğal, kültürel değerlere sahip çıkmak için kent konseyinde bir komisyon ve meclisin kurulması gerekiyor. Kaynakların adil kullanımı kent konseyinde konuşulur. Kadınlar, gençler, engelli bireyler, çocuklar, yaşlılar toplumsal yaşamdaki etkileri arttırmak ve yerel karar alma mekanizmasında aktif rol oynamak için kent konseyleri üzerinden meclis kurup yönetebilirler. Kanunen Van’da kent kurulması zorunludur. Kanuna göre, mahalli idareler seçimlerini takiben 3 ay içerinde kent konseylerinin kurulması gerekiyor.”

Editör: Necmettin Dursun