Van’da mali müşavirler yaşadıkları sorunlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Van, Ağrı, Hakkari Mali Müşavirler Odası binası önünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda mali müşavir katılım sağladı. Basın açıklamasını okuyan Van, Ağrı, Hakkari Mali Müşavirler Odası Yakup Örenci, sürekli karmaşıklaşan iş yükü ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, “İşimizi, mesleğimizi yapamaz duruma getirildik” dedi.

Molla Mahmûd-İ Bayezîdî Ve August Jaba Van’da konuşulacak! Molla Mahmûd-İ Bayezîdî Ve August Jaba Van’da konuşulacak!

VANLI MALİ MÜŞAVİRLER: İŞİMİZİ YAPAMAZ DURUMA GELDİK

Başkan Örenci, mesleklerini yapamaz duruma geldiklerini belirterek, “Mali Müşavirler, ekonominin kaydını tutan, analiz eden, toplumun her kesimi için bilgi, hizmet üreten meslek grubuyuz. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan gece-gündüz demeden her zor durumda mesleki etik değerlere sahip çıkarak kamuya bilgi üretiyoruz. Biz Mali Müşavirler artık işimizi, mesleğimizi yapamaz duruma getirildik. Gelir idaresinin gönüllü memurları olduk. Sürekli artan ve giderek karmaşıklaşan iş yükü ile karşı karşıya kaldık. Bu durum sadece hayallerimiz yıkmakla kalmadı, aynı zamanda angaryaların esiri olduk” diye konuştu.

“BİZLER HANGİ ZAMAN DİLİMİNDE BUNLARI YETİŞTİRECEĞİZ”

Yaptıkları işleri sıralayan Örenci, “Biz mali müşavirler; KDV 1 ve KDV 2 Beyannameleri, Muhtasar SGK Bildirimi, Babs Form Bildirimi, Turizm Beyanamesi, Konaklama Beyanamesi, Geri Kazanım Beyanamesi, Geçici Vergi Dönem Beyanameleri, Gelir Vergisi Beyanamesi, Kurumlar Vergisi Beyanamesi, Gerçek Faydalınıcı Bildirimi, E-Defter Beraat Yüklemesi, E-Defter Beratı İkinci Kopyalarının Yüklemesi gibi işlerin yanı sıra Ticaret Odalarında yapılan işlemler, SGK, İŞKUR, TÜİK, Sanayi Sicil ve benzeri onlarca iş ve işlemleri yapıyoruz. Buna rağmen, bunlar yetmezmiş gibi 2023 yılında uygulanan Enflasyon Muhasebesi ve 2024 yılı ve takip eden yıllarda geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesinin uygulanması ve ekinde bilançoların talep edilmesi fiilen gerçeğe uygun olarak düzenlenme imkânı bulunmamaktadır. Bizler hangi zaman diliminde bunları yetiştirileceğimizi, yetkililerin vicdanına sormak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖRENCİ, YAŞADIKLARI SORUNLARI SIRALADI

Yaşadıkları sorunları dile getiren Örenci, “Dahası da var. Çok sık mevzuat değişikliği sebebiyle, muhasebe paket programlarında güncellemelerinden dolayı maddi külfete katlanmaktayız. Gelir İdaresi Başkanlığının dijital vergi sistemi teknik sorunlar nedeniyle sürekli çalışır durumda olmaması bizler için ciddi zaman kaybına neden olmaktadır. Teknik sorunlardan dolayı idarenin verdiği süre uzatmalarını son gün hatta son saatlerde açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sorunlar mali müşavirleri çalışmaz duruma getirmiştir. Devletin büyük bir iş yükünü ve bütün kırtasiye masrafını, meslek mensuplarına devretmesi, ekonomik kaybımıza neden olmaktadır. Vergi incelemeleri, SGK teftişleri, KOSGEB işlemleri, kredi işlemleri için bilgi ve belge temini, devletin çıkarmış olduğu vergi ve SGK ile ilgili teşvikler için ekstra zaman harcanması, sık sık çıkan yapılandırmalar gibi, meslek mensuplarına iş yükü getiren bu işlemlerin, ekonomik karşılığı da bulunmamaktadır” diye aktardı.

“SORUNLARIN KARŞISINDA GÜN BE GÜN EZİLİYORUZ”

Örenci, mali müşavirlerin sorunların karşısında ezildiğini aktararak şunları söyledi: “Mali Müşavirler, devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubu olmamız sebebiyle, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artması, büyüyen ekonomi ile beraber muhasebe sistemlerimizin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelebilmesi gibi birçok temel konuda sorumluluk üstlenmiş olan biz mali müşavirler bu uygulanan vergi ve maliye politikaları karşısında gün be gün ezildiğimizi belirtmek istiyoruz. Hal böyle iken devletin, mesleğe olan ilginin ve meslek mensuplarının niteliğini artırmak, onların sorunlarına çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır.”

BAŞKAN ÖRENCİ: BEYAN VE BİLDİRİMLERİN SADELEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

Mali müşavirlerin taleplerini sıralayan Örenci sözlerini şöyle tamamladı: “Bu açıklamalar ışığında; biz mali müşavirler beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesini istiyoruz. Beyan ve Bildirimlerde süre uzatımı değil, Gelir idaresinin dijital sistemlerinin sorunsuz çalışmasını istiyoruz. Enflasyon muhasebesi yıllık olarak yapılmasını talip ediyoruz. 2024 ve sonrasında geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesinin uygulanmamasını ve bilançoların talebinden vazgeçilmesini talep ediyoruz, 2023 yılı Kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. E-Defter beratların süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Mali tatilin gerçek anlamda uygulanmasını istiyoruz. Meslekte kota uygulamasının bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Buradan Maliye ve Hazine Bakanı’mıza sesimizi duyurmak istiyoruz; muhasebe ve vergisel işlemler uygulanabilir duruma getirilerek, Biz mali müşavirler artık tatil yapmak, kendimize ve ailemize zaman ayırmak istiyoruz. Bunları hak etmedik mi?”

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER