Son yılların en büyük çevresel sorunu olan hava kirliliği dünyada ve Türkiye’de tehlike arz etmeye devam ediyor. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl 10 kişiden 9’u hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybediyor. Türkiye’de son yıllarda hava kirliliği yüksek oranda artarken, yeşilin az olduğu Van’da da hava kirliliği derinden hissediliyor. Kışın gelmesiyle birlikte hava kirliliğinden dolayı nefes almak adeta imkansız hale geldi. Sağlık açısından da bireyleri olumsuz etkileyen hava kirliliğinden dolayı Vanlıları kötü sonuçlar bekliyor. Astım, bronşit, KOAH gibi hastalıklara neden olan hava kirliliği ile ilgili Şehrivan’a konuşan isimler Vanlıların büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını ve yetkililerin özellikle kalitesiz kömür konusunda önlem almaları gerektiğini söyledi. 

KIŞ GELDİ, VAN’DA HAVA KİRLİLİĞİNDEN NEFES ALINMIYOR!

Hava kirliliği ile ilgili Şehrivan’a konuşan Van-Hakkari Tabipler Odası Başkanı Dr. Ahmet Koç, hava kirliliğinin etkilerini dile getirerek “Van'da kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla beraber özellikle akşamları gözle görülür şekilde bir hava kirliliği ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Kötü yakıt ve kömür kullanımıyla birlikte yoğun bir kirlilik söz konusu oluyor. Bu da yaşamsal tehditlere yol açmaktadır. Özellikle yaşlılarda ve çocuklarda daha belirgin olmak üzere akciğer hastalıkları, astım, bronşit gibi rahatsızlıkların arttığını ve bu tür hastaların daha çok hastanelere başvurduğunu görmekteyiz. Hava kirliliği trafik kazalarında daha fazla oranda hastalıkları ve ölümlere yol açmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Van’da çiftçilere 165 bin koyun desteği! Van’da çiftçilere 165 bin koyun desteği!

VANLI, HAVA KİRLİLİĞİNDEN DOLAYI BÜYÜK BİR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA

Başkan Koç, hava kirliliğinin önüne geçmek için önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, “Hava kirliliğinin bebeklerde çocuklarda zekâ geriliğini tetiklediğini, otizm, diyabet gibi pek çok hastalığı ortaya çıkardığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle kışın başladığı bugünlerde yetkililerin, kurumların Van’da hava kirliliğini yakından takip ederek gerekli önlemleri alması gerekiyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkenin imza attığı kirlilikle mücadele kararları mevcut. Bu kararlara göre, birçok hastalığa yol açan hava kirliliğinin ortadan kaldırılması için vatandaşlara temiz hava ve çevre hakkı için gerekli önlemlerin sağlanması gerekiyor. Başta çarpık kentleşme olmak üzere fosil atıkların, kömürün kullanılmasının mümkün olduğunca en aza indirilmesi için yetkililerin çalışma yapması gerekmektedir” diye aktardı. 

VANLI TEMİZ HAVA SOLUYAMIYOR…

Van’da derinden hissedilen hava kirliliği ile ilgili Şehrivan’a görüş veren Van ÇEVDER Üyesi Evin Işık, “Hava kirliliği hayatın kirlenmesi demektir. Suyun, toprağın, havanın kirlendiği bir yerde canlı bir yaşam olmaz. Hava kirliliği çeşitli hastalıklara neden olur. Hava kirliliği hasta insanların üzerinde de olumsuz etkiler bırakıyor. Yediğimiz şeylerden soluduğumuz havadan içtiğimiz suya kadar kirliliğin olması durumunda hepimiz bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Her canlının temiz bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu evrensel bir haktır. Hava kirliliği önemli hastalıklara neden olmaktadır. Nefes hastalığı, KOAH, astım hastalıklarına neden olmaktadır” şeklinde konuştu. 

“HAVA KİRLİLİĞİNİN ANA KAYNAĞI KALİTESİZ KÖMÜR”

Hava kirliliğinin nedenlerine değinen Işık, “Her kış Van’ın yaşadığı en büyük sorun budur. 1730 metre rakımlık yerde yaşıyoruz. Sanayimiz yok. Hava kirliliğine neden olacak çok ciddi durumlar yok. Etrafımızda dağlar var. Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölü. Yani çok güzel doğal güzelliklerimiz var ama maalesef havamız çok kirli. Bunun da en temel nedeni fosil yakıtlardır. İkinci neden ise kentte kullanılan kalitesiz kömürdür. Büyükşehir olmasına rağmen maalesef doğalgaz kullanımı çok az. Çoğu köye hatta ilçelere henüz doğalgaz gitmemiş. Doğalgaz kullanımı az olduğundan kullanılan kömürler de genelde ucuza satılan kalitesiz kömürler oluyor. Bu kalitesiz kömürler de Van’daki tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. Hava kirliliğinin kışın bu kadar artmasının nedeni ana kaynağı kalitesiz kömürdür” dedi. 

“YETKİLİ BİRİ OLSAYDIM VAN’IN GİRİŞİNE ZABITA KOYAR VE KALİTESİZ KÖMÜRÜ KENTE ALMAZDIM”

Işık, Van’da kalitesiz kömür konusunda önlemlerin alınması gerektiğini aktararak, “Yetkili biri olsaydım yapacağım ilk iş Van’ın girişine zabıta koymak ve kalitesiz kömürü kente almamak olurdu. Bununla ilgili mutlaka önlemlerin alınması lazım. Hava kirliliğinin önüne geçmek için kalitesiz kömürlerin yasaklanması lazım. Doğalgazın yaygınlaşması ve ucuzlaması gerekir. Bölgemizin büyük illeri kirlidir ama Van havası en kirli olan illerdendir. Yetkililere sesleniyoruz; mutlaka kalitesiz kömürün önüne geçmeleri lazım. Temiz bir çevre tüm canlıların hakkıdır. Bununla ilgili kararlar alınmalı. Vatandaşların da kaliteli kömür kullanması gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: FATMA NUR POLATCAN-AYDAN KAYHAN