Bakan Yardımcısı Çiftci, Uluslararası Yatırımcılarla İstişare toplantısına katıldı…

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Ekonomi Bakanlığı ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare toplantısı’na katıldı.

Bakan Yardımcısı Çiftci, Uluslararası Yatırımcılarla İstişare toplantısına katıldı…

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Ekonomi Bakanlığı ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare toplantısı’na katıldı.

 

Sheraton Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da iştirak etti. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, geçen seneden bu yana doğru teşhis, tedbir ve teşviklerle ekonomik performansın rekor seviyelere çıktığını, bunun sonucunda ülkemizin güçlü büyüme performansı ile yabancı kuruluşları tahmin ve beklentilerini revize etmeye ittiğini belirtti.

 

“TASFİYE SÜRECİ KISALTILDI”

Bakanlık olarak yatırımcıların önünü açmak için mevzuat değişiklikleriyle işe başlama süreçlerini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Bakan Yardımcısı Çiftci, konuşmasına şöyle devam etti: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, gerçekleştirdiğimiz mevzuat değişiklikleriyle tacirlerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırdık ve işlem maliyetlerini azalttık. Bu çerçevede, kuruluş aşamasındaki defter tasdiki işlemleri noter harcından istisna tutuldu. Kuruluş aşamasında sermaye şirketlerinden istenilen kurucular beyanı kaldırıldı ve pay devir işlemlerinde harç ve damga vergisi istisnası getirildi. Ticaret sicili harçlarının vergi dairesi yerine ticaret odalarınca tahsiline imkan sağlandı. Ayrıca, şirketlerin tasfiyesindeki bir yıllık bekleme süresi altı aya indirilerek tasfiye süreci kısaltıldı. Finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla, taşınır rehni karşılığında kredi kullanılabilmesi imkanını getirdik.”

 

ÇİFTÇİ: GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI SAĞLANACAKTIR

Gümrük işlemlerinde gerekli belgelerin kâğıt ortamından elektronik ortama aktarılması yönünde çalıştıklarını kaydeden Çiftci, “Gümrük beyannamesinin her aşamasında beyan sahibini bilgilendiriyoruz. Yükümlü geri bildirim sistemi ile gümrük beyannamelerinin durumunun anlık olarak e-posta ile bildirilmesini sağladık. Önemli bir diğer çalışmamız ise, Bakanlığımızın çok önem verdiği Tek Pencere Sistemi´dir. Bugün birçok kurum sisteme entegre olmuş vaziyette ve birçok işlem bu tek veri giriş noktasından tamamlanabilmektedir. 21 Kurum ve kuruluşa ait 119 belge işlem görmektedir. Piyasa gözetimi ve denetimini de tek pencere ile entegre hale getiriyoruz. Böylece piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda bir eşya ile ilgili olumsuzluk çıkması durumunda, eşyanın gümrük beyannamesiyle bağlantı kurularak bu kapsamdaki diğer eşya hakkında da gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.” Şeklinde konuştu.

 

“BELGE İBRAZININ SONA ERDİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR”

Konteyner ve Liman Takip Sistemini 2018 yılı itibarıyla tüm limanlarda işler hale getirmek için çalışıldığını bunu, sisteme liman idareleri, acenteler ve diğer kamu kurumlarını entegre edecek Liman Tek Pencere Sisteminin takip edeceğini ekleyen Çiftci, “Liman Tek Pencere´de denizyolu taşımacılığındaki limandaki bildirimlerin tek bir veri tabanına girişinin sağlanarak farklı kurum ve kuruluşlara ait sistemlere girilerek farklı formatlarla ama aynı bilgilerin defaten beyan edilmesinin önüne geçilmesi ve kâğıt ortamında belge ibrazının sona erdirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

 

ÇİFTÇİ: ÇALIŞMALARIMIZA HIZLA DEVAM EDİYORUZ

Çiftci konuşmasına şöyle devam etti: “İthalatta İhracatçı kayıt sistemi projesi ile ithalat denetimlerinin etkinliğini artıracak ve ülkemize ihracat yapan firmaların izlenebilmesi ve gerektiğinde önlem alınabilmesini mümkün hale getireceğiz. 2018 yılında Kamu Laboratuvarlarında mükerrer analizleri önlemek üzere çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu sayede, bütün tahliller tek numune üzerinden tek noktada yapılacak. Gündemimizde olan bir diğer önemli konu gümrük vergilerinin ertelenmesidir. Böylelikle, gümrük işlemlerinin bir aylık dönemsel beyan yoluyla beyan edilmesi ve vergilerin her bir dönem için tek seferde toplu olarak ödenmesine yönelik düzenleme yapılması mümkün olacaktır.”

 

SİSTEM KOBİLER’E AÇILACAK

Bakan Yardımcısı Çiftci, güvenilir ticaret erbabının gümrük süreçlerinin kolaylaştırılıp hızlandırılmasında "yetkilendirilmiş yükümlü" uygulamasının büyük payı olduğuna işaret ederek, bu sistemi KOBİ'lere de açacaklarını da bildirdi. Toplantıda YASED temsilcileri tarafından gündeme alınan, tek pencere sistemi kullanılarak ithalatta mali sistem entegrasyonunun sağlanması ve buna yönelik düzenleme yapılması ve piyasa gözetim ve denetimlerinin risk analizi bazlı geliştirilerek gümrük işlemleri sonrasında iç piyasa öncesi bir aşamaya taşınmasına yönelik düzenleme talepleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çiftci, Piyasa Gözetiminin ve Denetiminin Tek Pencere Sistemi ile Entegrasyonu Projesi ve İthalatta E-Fatura ve Mali Entegrasyon Projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

 

“PROJE ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR”

Çiftci, “Piyasa Gözetiminin ve Denetiminin Tek Pencere Sistemi ile Entegrasyonu Projesinde, Bakanlığımız dışındaki kurumlar tarafından yapılan PGD faaliyetlerinde bir eşya ile ilgili olumsuzluk çıkması durumunda, bu eşya ile aynı partide veya aynı firma tarafından getirilen benzer eşyanın gümrük beyannamesiyle bağlantı kurularak bu kapsamdaki diğer eşya hakkında da gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje çalışmaları hızla devam ediyor. Yıl içerisinde bu uygulamamızı hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

 

“PROJEYİ 2018 İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Çiftci, İthalatta E-Fatura ve Mali Entegrasyon Projesiyle ilgili olarak da, “Beyanname eki tüm faturaların elektronik ortama alınması, elektronik ortama alınan faturaların Tek Pencere Sistemi aracılığıyla gümrük beyannamesi ile entegrasyonunun sağlanması, daha sonra fatura ve gümrük beyannamelerinin e-defter kayıtları ile entegrasyonun sağlanması sonucu dış ticaret işlemlerinin hızlandırılması, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve kayıt yoluyla rejime giriş gibi birçok basitleştirilmiş gümrük işlemlerinin uygulamaya alınmasını amaçlıyoruz. Maliye Bakanlığı temsilcileri ile birlikte arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu projeyi de 2018 içinde bitirmek istiyoruz. Böylece gümrük işlemlerini tamamen kağıtsız ortama alma yolunda önemli bir adımı gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2018, 09:17
YORUM EKLE